บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุยกันกับครอบครัว พ่อแม่ที่บ้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล

บทสนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องของการสนทนากันภายในครอบครัว ซึ่งบทสนาที่นำมาฝากเป็นการพูดถึงเรื่องการเรียน

บทสนทาคุยกับครอบครัว

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุยกันกับครอบครัว

Sam: Mom, Dad, I got the highest score in our math test today!
ม็อม แดด ไอ ก็อท เดอะ ไฮเอ็สท สกอ อิน เอาเวอะ แม็ธ เท็สท ทูเด
แม่ พ่อ ผม ได้ คะแนน สูงสุด ใน การทดสอบ คณิตศาสตร์ ของพวกผม วันนี้

Dad: That is good news, Sam. That is an achievement!
แด็ท อิส กูด นิวส แซม แด็ท อิส แอน อะชี๊ฝเมินท
นั่น เป็น ข่าว ดี แซม นั่น คือ ความสำเร็จ

Mom: Your dad’s right. Sam. We knew you could do it.
ยัว แดดส ไรท แซม วี โน ยู คุด ดู อิท
พ่อ ของเธอ พูดถูก แซม พวกเรา รู้ว่า ลูก สามารถ ทำได้

Dad: We are so proud of you.
วี อา โซ เพราด ออฟ ยู
พวกเรา ภูมิใจ ใน ตัวลูก

Sam: Thanks Mom and, Dad. Thank you for always being by my side.
Thank you for being the best parents in the world. I love you both!

แธงส มัม แอนด แดด แธง คิว ฟอ อ๊อลเวส บาย มาย ไซด
แธง คิว ฟอ บีอิง เดอะ เบ็สท แพ๊เรินส อิน เดอะ เวิลด ไอ ลัฝ ยู โบธ
ขอบคุณ แม่ และ พ่อ ขอบคุณ ที่ อยู่ เคียงข้าง ผม เสมอ
ขอบคุณ ที่ เป็น พ่อแม่ ที่ดีที่สุด ใน โลก ผม รัก ทั้งสองคน เลย

Dad: We love you too, Sam. Thank you for being the best son in the world.
วี ลั ยู ทู แซม แธง คิว ฟอ บีอิง เดอะ เบสท ซัน อิน เดอะ เวิลด
พวกเรา ก็รัก เธอ เช่นกัน แซม ขอบคุณ ที่ เป็น ลูกชาย ที่ดีที่สุด ใน โลก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 20

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *