หลักการใช้ Did ใน Past Tense

หลักการใช้ did

หลักการใช้ Did ใน past tense

หลักการใช้ Did ก็คล้ายกับ Do, Does เพราะ Did คือ ช่องที่ 2 ของ Do, Does นั่นเอง แต่ว่าไม่ต้องจำว่าประธานตัวไหนใช้อะไร เพราะประธานทุกตัวใช้ did เหมือนกัน

  • did ในประโยคบอกเล่าแปลว่าทำ

I did homework with my friends yesterday.
ฉัน ทำ การบ้าน กับ เพื่อนๆ เมื่อวานนี้

She did good yesterday.
หล่อน ทำ ได้ดี เมื่อวานนี้

My dad did the laundry last week.
พ่อ ของผม ซักผ้า เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว

My mom did the ironing this morning.
แม่ ของฉัน รีดผ้า เมื่อเช้า นี้

This car did 200 miles per hour last year.
รถยนต์ คันนี้ ทำ(ความเร็ว) ไ้ด้ 200 ไมล์ ต่อ ชั่วโมง เมื่อปี่ ที่แล้ว

  • did ในประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม เป็นกริยาช่วย ดังนั้นไม่ต้องแปลว่าทำ
  • มี did (ช่องที่ 2) เป็นกริยาช่วยแล้ว กริยาแท้ต้องเป็นช่อง 1 (ไม่เติม s นะ)
  • รูปย่อของ did not คือ didn’t

did not do homework with my friends yesterday.
ฉัน ไม่ได้ ทำ การบ้าน กับ เพื่อนๆ เมื่อวานนี้

My dad didn’t  do the laundry last week.
พ่อ ของผม ไม่ได้ ซักผ้า เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว

His mom did not go  shopping last Monday.
แม่ ของเขา ไม่ได้ ไป ชอปปิ้ง เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว

The baby didn’t cry last night.
เด็กทารก ไม่ได้ ร้อง เมื่อคืน

Did you do homework with your friends yesterday?
คุณ  ทำ การบ้าน กับ เพื่อนๆ เมื่อวานนี้ ใช่ไหม

Did your dad do the laundry last week?
พ่อ ของคุณ ซักผ้า เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว ใช่ไหม

Did his mom go  shopping last Monday?
แม่ ของเขาไป ชอปปิ้ง เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว ใช่ไหม

Did the baby cry last night?
เด็กทารก ร้อง เมื่อคืน ใช่ไหม

ขอยกตัวอย่างเล็กน้อยแค่นี้แล้วกัน อยากเรียนรู้หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ และคำถาม ศึกษาได้จากบทเรียนถัดไปเลยครับ

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply