หลักการ 3 ข้อ ในการเติม s es หลังคำกริยาของ present simple tense มี

การเติม s es ที่คำกริยา ก็คล้ายกันกับการเติม  s es ที่ท้ายคำนาม เพื่อทำคำนามให้เป็นนามพหูพจน์ทุกประการ ยกเว้นท้ายกริยาที่ลงท้ายด้วย o เท่านั้นที่แตกต่างนิดหนึ่ง เพราะกริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es อย่างเดียว ไม่เหมือนคำนามที่เติม s บ้าง es บ้าง

การเติม s es

หลักการเติม s es ทั้ง 3 ข้อ มีดังนี้

หากประธานเป็นเอกพจน์ กริยาเติม s,es ส่วนประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติมนะครับ หลักการเติมมีดังนี้

1. เติม s หลังคำกริยาปกติทั่วๆ ไป เช่น

คำเดิมคำอ่านเติม sคำอ่านคำแปล
comeคัมcomesคัมสมา
cutคัทcutsคัทสตัด
drinkดริงคdrinksดริงคสดื่ม
feelฟีลfeelsฟีลสรู้สึก
eatอีทeatsอีทสกิน
swimสวิมswimsสวิมสว่ายน้ำ

2. เติม es หลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x,  z และ o เช่น

คำเดิมคำอ่านเติม sคำอ่านคำแปล
catchแค็ทชcatchesแค็ชเช็สจับ
kissคิสkissesคิสเส็สจูบ
missมิสmissesมิสเส็สคิดถึง
teachทีชteachesทีชเช็สสอน
washวอชwashesวอชเช็สล้าง
buzzบัสbuzzesบัสเส็สส่งเสียงหึ่งๆ
fixฟิกสfixesฟิกเซ็สซ่อม
mixมิกสmixesมิกเซ็สผสม
goโกgoesโกสไป
doดูdoesดัสทำ
  • ถ้าลงท้ายด้วย -shes ให้ออกเสียง เช็ส ต่อท้าย แต่ ช ช้างออกเสียงคล้ายไล่ไก่
  • ถ้าลงท้ายด้วย -ches ให้ออกเสียง เช็ส ต่อท้าย และช ช้างออกเสียงเหมือน ช ช้างของไทย
  • ถ้าลงท้ายด้วย -ses   ให้ออกเสียง เซ็ส ต่อท้าย
  • ถ้าลงท้ายด้วย -zes ให้ออกเสียง เส็ส ต่อท้าย แต่ต้องทำเสียงสั่น ๆ ในลำคอหน่อย

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y มี 2 ประการดังนี้

หน้า y เป็นสระ ( a , e , i , o , u ) ให้เติม s ได้เลย เช่น

คำเดิมคำอ่านเติม sคำอ่านคำแปล
buyบายbuysบายสซื้อ
playพเลplaysพเลสเล่น
sayเซsaysเซสพูด
payเพpaysเพสจ่าย
stayสเตstaysสเตสพัก
obeyเชื่อฟังobeysโอเบสเชื่อฟัง
surveyเซอเว๊surveysเซอเว๊สสำรวจ
enjoyอินจ๊อยenjoysอินจ๊อยสสนุก
destroyดิสตร๊อยdestroysดิสตร๊อยสทำลาย

แต่หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

คำเดิมคำอ่านเติม sคำอ่านคำแปล
flyฟลายfliesฟลายสบิน
cryครายcriesครายสร้องไห้
studyสตัดดิstudiesสตัดดิสเรียน
tryทรายtriesทรายสพยายาม
fryฟรายfriesฟรายสทอด
copyค๊อพพิcopiesค๊อพพิสคัดลอก
modifyม๊อดดิฟายแก้ไขม๊อดดิฟายสแก้ไข

ครับ….สำหรับหลักการเติม s es หลังคำกริยาทั้ง 3 ข้อก็มีด้วยประการะ…ฉะนี้แล…

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 3393

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “หลักการ 3 ข้อ ในการเติม s es หลังคำกริยาของ present simple tense มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *