การใช้ There is / There are แปลว่ามีเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกันนะครับ

 There is / There are ทั้งสองคำนี้แปลว่า มี นึกถึงตอนที่เรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆ เคยแปลสองคำนี้ว่า ที่นั่นคือ เพราะ There แปล่ว่า ที่นั่น is แปลว่า คือ รวมกันเป็น ที่นั่นคือ มันก็เลยออกจะแปลกๆ

there is there are

การใช้ There is / There are

ทั้ง  There is / There are คำแปลเหมือนกัน แต่เวลานำไปใช้งานไม่เหมือนกันนะครับ มีเรื่อง เอกพจน์ พหูพจน์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ถ้ารู้หลักการแล้วก็ง่ายเลยครับ

หลักการใช้ There is

โครงสร้าง There is + นามเอกพจน์ / นามนับไม่ได้

There is a bottle of beer in the fridge.
แด ริส สะ บ๊อทเทิล ลอฟ เบีย ริน เดอะ ฟริจ (มีเบียร์หนึ่งขวดในตู้เย็น)

There is some beer in the glass.
แด ริส ซัม เบีย ริน เดอะ แกลส (มีเบียร์เหลือนิดหน่อยในแก้ว)


There is a glass of water on the table.
แด ริส สะ แกลส สอฟ ว๊อเทอะ รอน เดอะ เท๊เบิล (มีน้ำหนึ่งแก้วบนโต๊ะ)

There is some water on floor.
แด ริส ซัม ว๊อเทอะ รอน เดอะ ฟลอ (มีน้ำนิดหน่อยบนพื้น)

There is a cat under the tree.
แด ริส สะ แค๊ท ทั๊นเดอะ เดอะ ทรี (มีแมวหนึ่งตัวใต้ต้นไม้)

There is a bird in the classroom.
แด ริส สะ  เบิด ดิน เดอะ คลาสรุม (มีนกหนึ่งตัวในห้องเรียน)

หลักการใช้ There are

โครงสร้าง There are + นามพหูพจน์

There are ten men in the room.
แด รา เท็น เม็น นิน เดอะ รูม (มีชายสิบคนในห้อง)

There are three women in the car.
แด รา ทรี วี๊มิน นิน เดอะ คา (มีผู้หญิงสามคนในรถ)

There are a snake and a rat in my house.
แด ริส สะ สเนค เคิน ดะ แร็ท ทิน มาย เฮาส (มีงูหนึ่งตัวและหนูหนึ่งตัวในบ้านของผม)

There are a lot of people in the market.
แด รา ระ ล๊อท ทอฟ พี๊เพิล ลิน เดอะ ม๊าคิท (มีคนจำนวนมากในตลาด)

There are some boys in the kitchen.
แด รา ซัม บอย ซิน เดอะ คิทเชิน (มีเด็กชายบางคนในห้องครัว)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 368

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *