88 คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ a-z รวมคำศัพท์ หมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

รวมคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ Animals ตามลำดับอักษร a-z และคำศัพท์หมวดสัตว์ต่างๆ ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว มีคำอ่านและคำแปลให้พร้อมทุกคำ พร้อมแล้วไปเรียนรู้กัน ณ บัดนาวเลย

สัตว์ภาษาอังกฤษ

สัตว์ภาษาอังกฤษ Animals

สัตว์ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด เชื่อว่าแม้แต่ภาษาไทยเอง เราก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้ ดังนั้น ณ ที่นี้ขอรวบรวมคำศัพท์สัตว์ต่างๆ ที่คิดว่าหลายคนคงคุ้นเคยกันบ้างไม่มากก็น้อย มีสัตว์หมวดไหนกันบ้างที่ควรเรียนรู้ ไปดูกันเลย…

? คำศัพท์สัตว์ต่างๆ a-z

คำศัพท์สัตว์เลี้ยง Pets & Farm Animals

คำศัพท์สัตว์ป่า Wild Animals

คำศัพท์สัตว์น้ำ Aquatic Animals

คำศัพท์สัตว์ปีก Animals with Wings

คำศัพท์สัตว์ต่างๆ A-Z

คำศัพท์สัตว์ต่างๆต่อไปนี้ รวบรวมคำศัพท์สัตว์นานาชนิด โดยเรียงลำดับจาก a-z ครับ ลองไล่เรียงดูได้เลยว่าเรารู้จักกี่คำกัน…

ที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
1alligator แอ็ลลิเกเทอะจระเข้
2antแอ๊นทึมด
3batแบ็ทค้างคาว
4bearแบหมี
5beeบีผึ้ง
6birdเบิดนก
7bisonไบ๊เซินวัวป่า
8buffaloบั๊ฟฟะโลควาย
9butterflyบั๊ทเทอะฟลายผีเสื้อ
10camelแค็มเมิลอูฐ
11catแค็ทแมว
12centipedeเซ็นเทอะพีดตะขาบ
13cheetahชี๊ทะเสือชีต้า
14chickenชิคคินลูกไก่
15chimpanzeeซิมเพินซี๊ลิงชิมแปนซี
16cobraโค๊บระงูเห่า
17cockroachค็อคโรชแมลงสาบ
18cowคาววัวตัวเมีย
19crabแครบปู
20crocodileคร็อกคะไดจระเข้
21deerเดียกวาง
22dogดอกสุนัข
23donkeyด็องคิลา
24dragonflyแดร๊เกินฟลายแมลงปอ
25duckดัคเป็ด 
26eagleอี๊เกิลนกอินทรี
27earthwormเอิธเวิมไส้เดือน
28elephantเอ็ลละเฟินทึช้าง
29fishฟิชปลา 
30fly ไฟล์แมลงวัน
31foxฟ็อกซหมาจิ้งจอก
32frogฟอกกบ
33geckoเก็คโคตุ๊กแก
34gibbonกิ๊บเบินชะนี
35giraffeเจอะร๊าฟจิราฟ
36goatโกทแพะ
37goldfishโก๊ลฟิชปลาทอง
38gooseกูซห่าน
39gorillaเกอะริ๊ลละลิงกอริลล่า
40grasshopperกร๊าซฮ็อพเพอะตั๊กแตน
41hamsterแฮ็มสเตอะหนูแฮมสเตอร์
42hawkฮอคเหยี่ยว
43henเฮ็นแม่ไก่
44hippopotamusฮิบเพอะโพ๊เทอะเมิสฮิปโปโปเตมัส
45hornetฮ๊อนิทแตน
46horseฮอซม้า
47kangarooแค็งเกอะรู๊จิงโจ้
48kittyคิ๊ททิลูกแมว
49koalaโคอ๊าละหมีโคอาล่า
50lionไล๊เยินสิงโต
51lizardลิ๊เสิดพวกจิ้งจก ตุ๊กแก
52millipedeมิ๊ลเลอะพีดกิ้งกือ
53monkeyมั๊งคิลิง
54mosquitoเมอะสกี๊โทยุง
55mouseเมาสหนู
56octopusอ็อคเทอะเพิสปลาหมึกยักษ์
57ostrichอ็อสตริชนกกระจอกเทศ
58owlอาวลนกฮูก
59oxอ็อกซวัวตัวผู้
60pandaแพ๊นดะหมีแพนด้า
61parrotแพ๊เริทนกแก้ว
62peacockพี๊ค็อคนกยูง
63penguinเพ็นกวินนกเพนกวิน
64pigพิกหมู
65pigdletพิ๊กเลิทลูกหมู
66polar bearโพ๊ละ แบหมีขั้วโลก
67puppyพัพพิลูกสุนัข
68rabbitแร็บบิทกระต่าย
69ratแร็ทหนู
70rhinocerosไรโน๊ซะเริสแรด
71roosterรู๊สเตอะไก่ตัวผู้
72scorpionสก๊อเพียนแมงป่อง
73seahorseซี๊ฮอสม้าน้ำ
74seal ซีลแมวน้ำ
75sharkชาคฉลาม
76sheepชีพแกะ
77snakeสเนคงู
78spiderสไป๊เดอะแมงมุม
79tigerไท๊เกอะเสือ
80toadโทดคางคก
81turkeyเท๊อคิไก่งวง
82turtleเท๊อเทิลเต่า
83vultureวั๊ลเชอะแร้ง
84waspวอซพึตัวต่อ
85whaleเวลวาฬ
86wolfวูฟหมาป่า
87wormเวิมหนอน
88zebraสี๊บระม้าลาย

คำศัพท์สัตว์เลี้ยง Pets & Farm Animals

คำศัพท์สัตว์ต่างๆต่อไปนี้ เป็นสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน และสัตว์เลี้ยงในฟาร์มครับ คัดมาเฉพาะคำที่ต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งต้องจำให้ได้เลยเชียว


คำศัพท์
คำอ่านคำแปล
1buffaloบั๊ฟฟะโลควาย
2catแค็ทแมว
3chickenชิ๊คคินไก่
4cowคาววัว
5dogดอกสุนัข
6duckดั๊คเป็ด
7elephantเอ็ลละเฟินทช้าง
8goatโก๊ทแพะ
9goldfishโกลดฟิชปลาทอง
10hamsterแฮ๊มสเตอหนูแฮมสเตอร์
11horseฮอสม้า
12mouseเมาสหนู
13pigพิกหมู
14rabbitแร๊บบิทกระต่าย
15sheepชีพแกะ

คำศัพท์สัตว์ป่า Wild Animals

คำศัพท์สัตว์ต่างๆต่อไปนี้ เป็นสัตว์ป่านะครับ พบเห็นได้ในสวนสัตว์ หรือป่าตามธรรมชาติ คัดมาเฉพาะคำที่ต้องเรียนรู้เป็นเบื้องต้นก่อน


คำศัพท์
คำอ่านคำแปล
1bearแบหมี
2deerเดียกวาง
3foxฟ๊อกซหมาจิ้งจอก
4giraffeเจอะร๊าฟยีราฟ
5kangarooแค๊งกะรูจิงโจ้
6lionไล๊เยินสิงโต
7monkeyมั๊งคิลิง
8tigerไท๊เกอะเสือ
9wolfวูฟหมาป่า
10zebraซี๊บระม้าลาย

คำศัพท์สัตว์น้ำ Aquatic Animals

คำศัพท์สัตว์ต่างๆต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่อาศัยอยูในน้ำ บางตัวก็อยู่บนบกได้ด้วย ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
1crabแครบปู
2crocodileคร็อกคะไดลจรเข้
3fishฟิชปลา
4octopusอ็อคทะเพิสปลาหมึกยักษ์
5seahorseซี๊ฮอสม้าน้ำ
6sealเซียลแมวน้ำ
7sharkชาคปลาฉลาม
8squidสกวิดปลาหมึก
9starfishสต๊าฟิชปลาดาว
10whaleเวลวาฬ

คำศัพท์สัตว์ปีก Animals with Wings

คำศัพท์สัตว์ต่างๆต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่มีปีกครับ บางตัวบินได้สูง บางตัวบินได้นิดหน่อย และบางตัวบินไม่ได้เลย สัตว์ปีกมีอะไรกันบ้าง ไปดูพร้อมกันเลย

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
1batแบ็ทค้างคาว
2beeบีผึ้ง
3birdเบิดนก
4butterflyบั๊ทเทอะฟลายผีเสื้อ
5chickenชิ๊คเคินไก่
6dragonflyแดร๊เกินฟลายแมลงปอ
7duckดั๊คเป็ด
8eagleอี๊เกิลนกอินทรี
9hawkฮอคเหยี่ยว
10ostrichอ๊อสตริชนกกระจอกเทศ
11owlอาวลนกฮูก
12parrotแพ๊เริทนกแก้ว
13peacockพี๊ค็อกนกยูง
14turkeyเท๊อคิไก่งวง
15vultureวั๊ลเชอะแร้ง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 941

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *