สระภาษาอังกฤษ เทียบสระภาษาอังกฤษกับสระภาษาไทยชัดเจน แจ่มแจ้ง!

สระภาษาอังกฤษมีทั้งหมดแค่ 5 ตัวเอง ได้แก่ a e i o u และมีตัว y อีกตัวที่เป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะ ในบรรดาสระทั้ง 5 ตัวแค่นี้ แต่ทำไมสามารถผสมกันจนเป็นสระผสมอื่นๆได้อีกมากมาย วันนี้เราจะมาเทียบสระในภาษาอังกฤษกับไทยให้ครบทุกเสียงกันเลย

สระภาษาอังกฤษ

สระภาษาอังกฤษ เทียบกับสระภาษาไทย

สระเสียงสั้น

สระเสียงสั้นมักจะเป็นสระเดี่ยว ก็คือมันมีตัวเดียวโดดๆ ซึ่งถ้าสระภาษาอังกฤษทั้ง 5 ตัวนี้ไปปรากฎอยู่กันคำศัพท์พยางค์เดียว ก็จะสามารถเทียบเคียงกับภาษาไทยได้ดังนี้

 • a เทียบเท่า สระแอะ เช่น bat (แบ็ท) , pat (แพ็ท)
 • e เทียบเท่า สระเอะ เช่น bet (เบ็ท) , pet (เพ็ท)
 • i เทียบเท่า  สระอิ เช่น bit (บิท) , pit (พิท)
 • o เทียบเท่า สระเอาะ เช่น bot (บ็อท) , pot (พ็อท)
 • u เทียบเท่า สระอะ เช่น but (บัท) , putt (พัท)

สระเสียงยาว

 • a / ar เทียบเท่า สระอา เช่น
  bath (บาธ) bar  (บา)
 • e-e- / ea / ee เทียบเท่า สระอี เช่น
  delete (ดิลีท)  beat (บีท) feet (ฟีท)
 • a / oor/ or / aw / oar เทียบเท่า สระเออ เช่น
  call (คอล) door (ดอ) for (ฟอ) law (ลอ) board (บอด)
 • ir /ur / ear เที่ยบเท่าสระ เออ เช่น
  bird (เบิด) turn (เทิน) learn (เลิน)
 • o / ew / oo / u-e- / ui เทียบเท่าสระอู เช่น
  do (ดู) chew (ชู) flute (ฟลูท) fruit (ฟรูท)

สระประสม

สระปรสม คือ สระที่เกิดจากสระสองตัวมารวมกัน ภาษอังกฤษเรียกว่า Diphthong

 • a-e / ay / ai  เทียบเท่าสระเอย์ (เอะ+อิ) เช่น
  bake (เบค) say (เซ) rian (เรน)

ปล. สระเอย์ หรือ เอ ในภาษาอังกฤษกับไทยต่างกันดังนี้

 • สระเอ ภาษาไทยคือ สระเสียงยาว ตรงข้ามกับสระเอะ
 • สระเอ ในภาษาอังกฤษคือ การประสมเสียงระหว่าง เอะ กับ อิ เวลาออกเสียงจะคล้ายๆการออกเสียงเป็น เอยี วิธีการออกเสียงคือ ออกเสียง เอ แล้วตามด้วยการฉีกปากยิ้มกว้างๆ
 • ear / eer / ere  เทียบเท่าสระเอีย (อิ+อะ) เช่น
  fear (เฟีย) deer (เดีย) here (เฮีย)
 • ear / air / ere / are เทียบเท่าสระแอ (เอะ+อะ) เช่น
  bear (แบ) fair (แฟ) there (แด)  care (แค)
 • oy / oi  เทียบเท่าสระออย (เอาะ+อิ) เช่น
  toy (ทอย) coin (คอยน์)
 • o / o-e- / oa เทียบเท่าสระโอ (เออะ+อุ) เช่น
  no (โน) code (โคด) road (โรด)

ปล. สระโอในภาษาอังกฤษกับไทยต่างกันดังนี้

 • โอ ภาษาไทยคือ โอะเสียงยาว
 • โอ ในภาษาอังกฤษไม่คล้ายไทยสักทักไหร่ เป็นการออกเสียงคล้าย เออะ แล้วตามด้วย อุ
 • i / i-e- / y เทียบเท่าสระไอ (อะ+อิ) เช่น
  light (ไลท อ่านว่า ล๊ายทึ) nine (ไนน อ่านว่า นายน์) my (มาย)

ปล. สระไอ ในภาษาอังกฤษให้ออกเสียงเป็น อาย ไม่ใช่ ไอตามคำเขียน เช่น  I (ไอ) ให้ออกเสียง อาย

 • ou / ow  เทียบเท่าสระเอา หรือ อาว (อะ+อุ) เช่น
  house (เฮาซ ) cow (คาว)
 • our / ure เทียบเท่าสระอัว (อุ+อะ) เช่น
  tour (ทัว) pure (พยัว)

 

การเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคร่าวๆก็มีเพียงเท่านี้ ที่บอกว่าคร่าวๆเพราะว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ถ้าคำศัพท์นั้นๆ มีสองพยางค์ขึ้นไป เราไม่สามารถอ่านออกเสียงตามบทเรียนนี้ได้ เพราะเมื่อใดก็ตามแต่ที่คำศัพท์มีสองพยางค์ขึ้นไป จะมีการอ่านเน้นเสียง (stress) ซึ่งคำที่ไม่เน้นเสียงก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงอื่นแทน คำเดียวๆอาจจะมีหลายเสียง เอาง่ายๆแล้วกันเช่น

man  อ่านว่า แมน แต่ woman อ่านว่า วู๊เมิน ไม่ใช่ วู๊แมน

men อ่านว่า men และ woman อ่านว่าวู๊เมิน

แต่ women ไม่ได้อ่านว่า วู๊เม็น แต่อ่านว่า วี๊มิน

ดังนั้นแนะนำให้ศึกษาวิธีการเทียบเสียงจากระบบเสียงจากสัญญลักษ์การออกเสียง (Phonetics Symbols) จะเป๊ะกว่านะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 364

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *