skip to Main Content

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับตัวฉัน Myself

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวฉัน Myself ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ Myself เกี่ยวกับฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า ฉันชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ อาศัยอยู่ที่ไหน ลักษณะเป็นอย่างไร ชื่นชอบกีฬาอะไร ชอบอาหารชนิดไหน ชอบอ่านหนังสืออะไร ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ My name is Angela. I am ten years old. My birthday is November 3rd. I live in Chicago, Illinois with my mom, my dad, my two…

Read More

สะกดชื่อภาษาอังกฤษ มาฝึกสะกดและเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันนะ ง่ายนิดเดียวเอง

สะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย แค่เอาตัวอักษรที่เทียบกันแล้วจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เอามาต่อๆกัน ก็จะได้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ตารางด้านล่างนี้เป็นการเทียบอักษรตามแบบราชบัณฑิตยสถานครับ การสะกดชื่อภาษาอังกฤษ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2542 ระบบการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันของราชบัณฑิตยสถานเป็นระบบที่นิยมใช้ในการเขียนคำทับศัพท์ระบบหนึ่งในภาษาไทย การสะกดชื่อที่เราได้เมื่อไปถ่ายบัตรนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นคนเทียบให้เราเองครับ แต่ถ้าเราไม่อยากได้ตามที่เขาสะกดให้ ก็สามารถบอกเขาได้เลย ให้เขาเปลี่ยนให้ เวลาเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ควรเอาตัวการันต์มาด้วยนะครับ จะงงเปล่าๆ ตัวอย่างการสะกดชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการสะกดชื่อต่อไปนี้ การเทียบสระและพยัญชนะของไทยกับอังกฤษตามตารางด้านล่างนะครับ กนกวรรณ  = Kanokwan ขัตติยา = Khattiya คฑาวุฒิ = Khathawut โฆษิต = Khosit…

Read More

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์ไทย-อังกฤษง่ายนิดเดียว

บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม คำว่า "บรรณานุกรม" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ bibliography ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันคือ รายการสื่อสารนิเทศทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ ซึ่งความแตกต่างของแต่ละสำนักอาจจะมีอยู่บ้าง ให้ยึดสำนักที่เราจะทำเป็นหลักนะครับ การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ มศว. วิธีการพิมพ์ บรรทัดแรกของรายการให้เริ่มที่แนวคั่นหน้า หากข้อความยาวกว่า 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้เว้นเข้ามา 7 ตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8 ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีที่ผลิตหรือปีสืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/แหล่งข้อมูลที่ค้นได้ การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ…

Read More

สารบัญ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนสารบัญ มีเป็นบทๆ แบ่งออกเป็นตอนๆ

สารบัญ ภาษาอังกฤษ เขาเรียกว่า Table of Contents  แปลเป็นไทยคือ ตารางของเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาอาจจะแบ่งออกเป็นบท เป็นตอน หรือเป็นเรื่องๆ ก็แล้วแต่ผู้เขียน วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษกันนะครับผม ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษ คำว่า สารบัญ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Table of Contents แต่หนังสือบางเล่มจะลดคำเหลือเพียง Contents เฉยๆ ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษที่นำมาเสนอนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับในจัดรูปหน้าของสารบัญ เป็นสารบัญของวิทยานิพนธ์ของ ม.เทคโนโลยีสุรนารีครับ แต่สามารถไปประยุกต์ใช้กับหนังสือเล่มใดๆก็ได้ ลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเขาจัดรูปแบบกันอย่างไร วิธีการเขียน การจัดหน้า ตัวอย่างสารบัญ ♦ เรียนรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้เพิ่มเติม การเขียนปกรายงานภาษาอังกฤษ  เรียนรู้เพิ่มเติม การเขียนคำนำภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษ ก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์ให้ยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นหลัก…

Read More

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ส่วนประกอบต่างๆ ประเภท และรูปแบบต่างๆ…

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงเพื่อน การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจโต้ตอบกันระหว่างบริษัท หรือ เขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงลูกค้าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย ลองๆฝึกฝนการเขียนตามรูปแบบ รับรองจะสามารถเขียนได้ในไม่ช้าไม่นาน การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ประเภทของจดหมาย (Types) รูปแบบของจดหมาย (format) องค์ประกอบ หรือส่วนประกอบของจดหมาย (Elements) ประเภทของจดหมายภาษาอังกฤษ ประเภทของจดหมายสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ แบบไม่เป็นทางการ หรือแบบเป็นกันเอง แบบเป็นทางการ แบบเป็นกันเอง ก็คือจดหมายที่ส่งหาเพื่อนฝูง พ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหายนั่นเอง ซึ่งไม่ต้องมีรูบแบบที่เลิศหรูอะไรมากมาย ประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อความในจดหมาย แบบเป็นทางการคือ จดหมายที่โต้ตอบในองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องมีรูปแบบของจดหมาย เขียนผิดจากแบบเขาจะว่าเอาได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ กึ่งทางการ เป็นจดหมายที่ใช้สื่อสารกันในเรื่องงานต่างๆ แต่ไม่ต้องการรูปแบบที่เป็นทางการมากนัก และไม่ใช่แบบเป็นกันเองจนไม่รู้ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเล่น รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษ รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า …

Read More

คําลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ และคำขึ้นต้นจดหมาย ฉบับอธิบายละเอียดยิบ..

คําลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ และคำขึ้นต้นจดหมาย ควรจะใช้ให้สอดคล้องกันนะครับ ไม่ใช่ว่าคำขึ้ต้นเป็นทางการ แต่ลงท้ายแบบบ้านๆกันเองซะงั้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำขึ้นต้นในจดหมาย และคำลงท้ายจดหมายให้สอดคล้องกันนะครับ การเขียนคำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ และคำขึ้นต้นให้ถูกต้อง ขอยกตัวอย่างภาษาไทยก่อนนะครับ ว่า ถ้าเราขึ้นต้นจดหมายว่า "หวัดดี เจน" คำลงท้ายจะเป็นอะไรดีระหว่าง A: รักนะ...  B: ขอแสดงความนับถือ คำตอบคือข้อ A ใช่ไหมครับ แล้วถ้าขึ้นต้นว่า "ฯพณฯนายกรัฐมนตรี" ล่ะ คำลงท้ายคงไม่ใช่ "รักนะ ดูแลตัวเองด้วย" อย่างแน่นอน ภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน เขาก็มีรูปแบบของจดหมายเหมือนกัน ถึงแม้จะมีบางคนที่เห็นแย้งบ้างในการใช้คำลงท้าย แต่ขอให้ยึดตัวสำคัญๆที่ถูกต้องตามรูปแบบไว้ก่อนจะเป็นการดี การลงท้ายจดหมายด้วยคำว่า "ขอแสดงความนับถือ" คำนี้คำเดียวทุกครั้ง แต่มันถูกต้องจะเป็นไรไป ไม่เห็นต้องใช้ให้มันหลากหลายก็ได้ครับ มาดูตัวอย่างการใช้เขียนคำขึ้นต้น และลงท้ายกันนะครับ…

Read More

อ้างอิง ภาษาอังกฤษ การเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร มาดูกัน!

การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนนำมาใช้อ้างอิงในงานเขียนต่างๆ การอ้างอิงควรจะอ้างอิงจากเอกสาร หรือแหล่งที่ชื่อถือได้ ว่าข้อมูลนั้นๆถูกต้อง ไม่ควรอ้างอิงจากแหล่งที่ไม่สามารถชื่อถือได้ เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษ การเขียนอ้างอิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้คือ 1. การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น (Athikom, S, 2014, pp. 31) 2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 6th ed. ตัวอย่างเขียนบรรณานุกรม (References) ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงต่อไปนี้ เป็นการแปลงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฟษ ซึ่ง ม.กรุงเทพได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร…

Read More

เขียนตามรอยประ แบบฝึกเขียนคัดลายมือภาษาอังกฤษ A-Z สำหรับเด็กๆ

มาหัดเขียนตามรอยประ เพื่อฝึกเขียนคัดลายมือภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z กันนะครับ เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกัน แบบฝึกเขียนคัดลายมือภาษาอังกฤษ A-Z ต้องการอันไหน ให้คลิกขวาที่ภาพแล้วดาวน์โหลดได้เลย  

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องบ้านของฉัน My House

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบ้านของฉัน My House ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My House เกี่ยวกับบ้านของฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า ฉันอยู่ที่ไหน บ้านของฉันตั้งอยู่ที่ไหน มีใครบ้างอยู่บ้านหลังนี้ ลักษณะของบ้านเป็นอย่างไร มีกี่ห้อง ห้องอะไรบ้าง ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ I live in a big house in Chicago, Illinois. It is on 4th Street. I live there with my mom, my dad, my two sisters,…

Read More

ตารางเทียบอักษรไทย-อังกฤษ ราชบัณฑิต ครบทุกตัวทั้งพยัญชนะและสระ

การเทียบอักษรไทย-อังกฤษต่อไปนี้ เขาเรียกว่า การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งบางทีฝรั่งเองอาจจะงงๆในการอ่าน เช่น ph เป็นพยัญชนะต้น ฝรั่งจะออกเสียงเป็นเสียง ฟ ในขณะที่ไทยออกเสียงเป็น พ เป็นต้น แต่ถ้าเขามอยู่เมืองไทยสักพัก ก็จะคุ้นชินการเทียบเสียงของไทยกับอังกฤษว่ามีการเปรียบเทียบกันอย่างไร ตารางเทียบพยัญชนะไทย-อังกฤษ อักษรไทย อักษรโรมัน พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด ก k k ข kh k ฃ kh k ค kh k ฅ kh k ฆ…

Read More