หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานราชการครูพร้อมคำแปล

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า certification of employment แปลว่า หนังสือรับรองการจ้างงานครับ คนที่ออกให้ก็จะเป็นโรงเรียนนั่นแหละครับ เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ แต่ละที่ก็ต่างกันไป

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษข้าราชการครู

หนังสือรับรองการทำงานก็จะมีรูปแบบดังนี้คือ

  • ตราครุฑ
  • เลขที่หนังสือ
  • ที่อยู่หน่วยงงาน
  • วันที่
  • เนื้อความ
  • คำรับรอง
  • ลายมือชื่อผู้รับรอง
  • ชื่อผู้รับรอง
  • ตำแหน่งผู้รับรอง

สำหรับรูปแบบที่เห็นใช้กันทั่วๆคือ ทำเป็นหนังสือรับรองการทำงาน (Certificate of Employment) และจดหมายรับรองการทำงาน ( employment verification letter )

หนังสือรับรองการทำงาน


คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายสมชาย รักดี เกิดวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอนมดแดง ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 25,000 บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เดือนเมษายน 2562

จดหมายรับรองการทำงาน


คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายสมชาย รักดี เกิดวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอนมดแดง ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 25,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 75

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *