skip to Main Content

สะกดชื่อภาษาอังกฤษ มาฝึกสะกดและเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันนะ ง่ายนิดเดียวเอง

สะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย แค่เอาตัวอักษรที่เทียบกันแล้วจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เอามาต่อๆกัน ก็จะได้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ตารางด้านล่างนี้เป็นการเทียบอักษรตามแบบราชบัณฑิตยสถานครับ การสะกดชื่อภาษาอังกฤษ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2542 ระบบการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันของราชบัณฑิตยสถานเป็นระบบที่นิยมใช้ในการเขียนคำทับศัพท์ระบบหนึ่งในภาษาไทย การสะกดชื่อที่เราได้เมื่อไปถ่ายบัตรนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นคนเทียบให้เราเองครับ แต่ถ้าเราไม่อยากได้ตามที่เขาสะกดให้ ก็สามารถบอกเขาได้เลย ให้เขาเปลี่ยนให้ เวลาเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ควรเอาตัวการันต์มาด้วยนะครับ จะงงเปล่าๆ ตัวอย่างการสะกดชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการสะกดชื่อต่อไปนี้ การเทียบสระและพยัญชนะของไทยกับอังกฤษตามตารางด้านล่างนะครับ กนกวรรณ  = Kanokwan ขัตติยา = Khattiya คฑาวุฒิ = Khathawut โฆษิต = Khosit…

Read More

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์ไทย-อังกฤษง่ายนิดเดียว

บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม คำว่า "บรรณานุกรม" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ bibliography ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันคือ รายการสื่อสารนิเทศทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ ซึ่งความแตกต่างของแต่ละสำนักอาจจะมีอยู่บ้าง ให้ยึดสำนักที่เราจะทำเป็นหลักนะครับ การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ มศว. วิธีการพิมพ์ บรรทัดแรกของรายการให้เริ่มที่แนวคั่นหน้า หากข้อความยาวกว่า 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้เว้นเข้ามา 7 ตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8 ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีที่ผลิตหรือปีสืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/แหล่งข้อมูลที่ค้นได้ การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ…

Read More

สารบัญ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนสารบัญ มีเป็นบทๆ แบ่งออกเป็นตอนๆ

สารบัญ ภาษาอังกฤษ เขาเรียกว่า Table of Contents  แปลเป็นไทยคือ ตารางของเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาอาจจะแบ่งออกเป็นบท เป็นตอน หรือเป็นเรื่องๆ ก็แล้วแต่ผู้เขียน วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษกันนะครับผม ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษ คำว่า สารบัญ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Table of Contents แต่หนังสือบางเล่มจะลดคำเหลือเพียง Contents เฉยๆ ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษที่นำมาเสนอนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับในจัดรูปหน้าของสารบัญ เป็นสารบัญของวิทยานิพนธ์ของ ม.เทคโนโลยีสุรนารีครับ แต่สามารถไปประยุกต์ใช้กับหนังสือเล่มใดๆก็ได้ ลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเขาจัดรูปแบบกันอย่างไร วิธีการเขียน การจัดหน้า ตัวอย่างสารบัญ ♦ เรียนรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้เพิ่มเติม การเขียนปกรายงานภาษาอังกฤษ  เรียนรู้เพิ่มเติม การเขียนคำนำภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษ ก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์ให้ยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นหลัก…

Read More

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ส่วนประกอบต่างๆ ประเภท และรูปแบบต่างๆ…

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงเพื่อน การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจโต้ตอบกันระหว่างบริษัท หรือ เขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงลูกค้าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย ลองๆฝึกฝนการเขียนตามรูปแบบ รับรองจะสามารถเขียนได้ในไม่ช้าไม่นาน การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ประเภทของจดหมาย (Types) รูปแบบของจดหมาย (format) องค์ประกอบ หรือส่วนประกอบของจดหมาย (Elements) ประเภทของจดหมายภาษาอังกฤษ ประเภทของจดหมายสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ แบบไม่เป็นทางการ หรือแบบเป็นกันเอง แบบเป็นทางการ แบบเป็นกันเอง ก็คือจดหมายที่ส่งหาเพื่อนฝูง พ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหายนั่นเอง ซึ่งไม่ต้องมีรูบแบบที่เลิศหรูอะไรมากมาย ประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อความในจดหมาย แบบเป็นทางการคือ จดหมายที่โต้ตอบในองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องมีรูปแบบของจดหมาย เขียนผิดจากแบบเขาจะว่าเอาได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ กึ่งทางการ เป็นจดหมายที่ใช้สื่อสารกันในเรื่องงานต่างๆ แต่ไม่ต้องการรูปแบบที่เป็นทางการมากนัก และไม่ใช่แบบเป็นกันเองจนไม่รู้ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเล่น รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษ รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า …

Read More

คําลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ และคำขึ้นต้นจดหมาย ฉบับอธิบายละเอียดยิบ..

คําลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ และคำขึ้นต้นจดหมาย ควรจะใช้ให้สอดคล้องกันนะครับ ไม่ใช่ว่าคำขึ้ต้นเป็นทางการ แต่ลงท้ายแบบบ้านๆกันเองซะงั้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำขึ้นต้นในจดหมาย และคำลงท้ายจดหมายให้สอดคล้องกันนะครับ การเขียนคำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ และคำขึ้นต้นให้ถูกต้อง ขอยกตัวอย่างภาษาไทยก่อนนะครับ ว่า ถ้าเราขึ้นต้นจดหมายว่า "หวัดดี เจน" คำลงท้ายจะเป็นอะไรดีระหว่าง A: รักนะ...  B: ขอแสดงความนับถือ คำตอบคือข้อ A ใช่ไหมครับ แล้วถ้าขึ้นต้นว่า "ฯพณฯนายกรัฐมนตรี" ล่ะ คำลงท้ายคงไม่ใช่ "รักนะ ดูแลตัวเองด้วย" อย่างแน่นอน ภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน เขาก็มีรูปแบบของจดหมายเหมือนกัน ถึงแม้จะมีบางคนที่เห็นแย้งบ้างในการใช้คำลงท้าย แต่ขอให้ยึดตัวสำคัญๆที่ถูกต้องตามรูปแบบไว้ก่อนจะเป็นการดี การลงท้ายจดหมายด้วยคำว่า "ขอแสดงความนับถือ" คำนี้คำเดียวทุกครั้ง แต่มันถูกต้องจะเป็นไรไป ไม่เห็นต้องใช้ให้มันหลากหลายก็ได้ครับ มาดูตัวอย่างการใช้เขียนคำขึ้นต้น และลงท้ายกันนะครับ…

Read More

อ้างอิง ภาษาอังกฤษ การเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร มาดูกัน!

การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนนำมาใช้อ้างอิงในงานเขียนต่างๆ การอ้างอิงควรจะอ้างอิงจากเอกสาร หรือแหล่งที่ชื่อถือได้ ว่าข้อมูลนั้นๆถูกต้อง ไม่ควรอ้างอิงจากแหล่งที่ไม่สามารถชื่อถือได้ เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษ การเขียนอ้างอิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้คือ 1. การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น (Athikom, S, 2014, pp. 31) 2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 6th ed. ตัวอย่างเขียนบรรณานุกรม (References) ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงต่อไปนี้ เป็นการแปลงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฟษ ซึ่ง ม.กรุงเทพได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร…

Read More

ตารางเทียบอักษรไทย-อังกฤษ ราชบัณฑิต ครบทุกตัวทั้งพยัญชนะและสระ

การเทียบอักษรไทย-อังกฤษต่อไปนี้ เขาเรียกว่า การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งบางทีฝรั่งเองอาจจะงงๆในการอ่าน เช่น ph เป็นพยัญชนะต้น ฝรั่งจะออกเสียงเป็นเสียง ฟ ในขณะที่ไทยออกเสียงเป็น พ เป็นต้น แต่ถ้าเขามอยู่เมืองไทยสักพัก ก็จะคุ้นชินการเทียบเสียงของไทยกับอังกฤษว่ามีการเปรียบเทียบกันอย่างไร ตารางเทียบพยัญชนะไทย-อังกฤษ อักษรไทย อักษรโรมัน พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด ก k k ข kh k ฃ kh k ค kh k ฅ kh k ฆ…

Read More

พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทย เทียบกันอย่างนี้นะครับ

พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทยต่อไปนี้ เป็นการเทียบเคียงเพื่อนำมาเขียนคำกำกับการอ่านให้กับผู้ที่อ่านไม่ออก ให้สามารถพอที่จะสะกดภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้าจะอ่านคำศัพท์ให้เป๊ะเลยเนี่ย ต้องไปดูคำอ่านที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงนะครับ เรียกว่า Phonetic Symbols พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทย b ตัวบี เทียบเท่ากับ  บ  เช่น bat - แบ็ท cab - แค็บ c ตัวซี เทียบเท่ากับ ค, ซ  เช่น cow - คาว  cent - เซ็นท d ตัว ดี เทียบเท่ากับ ด   …

Read More

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว พร้อมภาพประกอบสวยๆสำหรับเด็ก ครบทุกตัว!

ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแล้วคร้าบ.. ครบทั้ง 26 ตัว มีภาพประกอบสวยๆให้น้องๆหนูๆ ได้เรียนรู้อักษรอังกฤษตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว Z เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งถ้าเที่ยบกับภาษาไทยเราแล้วมันก็คือ การเรียนรู้พยัญชนะ ก - ฮ นั่นเอง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับอักษรภาษาไทย อันไหนมีเยอะกว่ากัน...ถูกต้องครับ ภาษาของไทยเรามีตั้ง 44 ตัว ในขณะที่ตัวอักษรอังกฤษเขามีแค่ 26 ตัวเอง ดูๆแล้วการเรียนรู้ตัวอักษรทั้ง 26 ตัวน่าจะไม่ยากใช่ไหมเอย แล้วรู้ไหมว่า ในบรรดาอักษรทั้ง 26 ตัวนั้น มีสระอยู่กี่ตัว.....อันนี้คิดนิดหนึ่งนะ....ถูกต้องครับ มีอยู่ 5 ตัว คือ a e…

Read More

i.e. คืออะไร i.e. ย่อมาจากอะไร และอ่านว่าอย่างไร มาดูคำตอบกันเลย!

i.e. คืออะไร i.e. ย่อมาจากอะไร และอ่านว่าอย่างไร สรุปสั้นๆไว้ให้ทราบตรงนี้นะครับว่า i.e. คือคำย่อของคำภาษาลาติน  id est แปลว่า “in other words, that is, that is to say" เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า i.e. คืออะไร i.e. ย่อมาจาก  id est - อิดเอ็สท i.e. แปลว่า “in other words, that is, that is to say" …

Read More