หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ ของข้าราชการพยาบาลและหมอพร้อมคำแปล

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า certification of employment แปลว่า หนังสือรับรองการจ้างงานครับ ในตอนนี้เป็นตัวอย่างของพยาบาลและหมอนะครับ เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไป

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษพยาบาลและหมอ

หนังสือรับรองการทำงานก็จะมีรูปแบบดังนี้คือ

  • ตราครุฑ
  • เลขที่หนังสือ
  • ที่อยู่หน่วยงาน
  • วันที่
  • เนื้อความ
  • คำรับรอง
  • ลายมือชื่อผู้รับรอง
  • ชื่อผู้รับรอง
  • ตำแหน่งผู้รับรอง

ตัวอย่างหนังสือรับรองของพยาบาล


คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านางสาวสมหญิง รักดี ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่โรงพยาบาลแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 25,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานของหมอ


คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายแพทย์ประชา สงสัย ปัจจุบันเป็นข้าราชาการ ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ที่โรงพยาบาลแสนสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 45,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 11

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *