หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Continuous Tense

ก่
อนที่จะเรียนรู้หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Continuous Tense คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่อง Past Continuous Tense มาแล้วนะครับ หลักการใช้ก็เหมือนกันครับ โดยมากจะเป็นนิทาน หรือเรื่องเล่าในอดีต

หลักการใช้

  • ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีต

โครงสร้าง

S + was, were, +being + V3

ประธาน + was, were +being+ กริยาช่องสาม

ประธานตัวไหนใช้ was, were คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปศึกษา

ตัวอย่างประโยค

ประโยคดังกล่าวต่อไปนี้ไม่ค่อยใช้ในภาษาไทยครับ เรานิยมใช้ประโยคที่ว่า ใครกำลังทำอะไร มากกว่า อะไรกำลังถูกทำ

My room was being cleaned when I got home. ห้องของฉันกำลังถูกทำความสะอาด ตอนที่ฉันไปถึงบ้าน

The roof was being painted when it started to rain. หลังคากำลังถูกทาสี ตอนที่ฝนเริ่มตก

Laab was being cooked by my dad when my friends came. ลาบกำลังถูกปรุงโดยพ่อของฉัน ตอนที่เพื่อนๆของฉันมาถึง

The cars were being repaired  when we got to the garage. รถยนต์กำลังถูกซ่อม ตอนที่เราไปถึงอู่

The buses were being washed when the light went out.  รถบัสกำลังถูกล้างอยู่ ตอนที่ไฟดับ

ประโยคปฏิเสธและคำถาม

ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆ จะได้ใช้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ

My room wasn’t being cleaned when I got home. ห้องของฉันไม่ได้กำลังถูกทำความสะอาด ตอนที่ฉันไปถึง

Was your room being cleaned when your got home? ห้องของคุณกำลังถูกทำความสะอาดอยู่หรือเปล่า ตอนที่คุณไปถึง

Yes, it was. / No, it wasn’.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 40

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *