หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Perfect Tense

หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Perfect Tense หมายรวมถึง Past Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน

passive voice past perfect tense

หลักการใช้

  • ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอดีต (Past Perfect Tense)
  • ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งในอดีต (Past Perfect Continuous Tense)

โครงสร้าง

S + had + been + V3  (Past Perfect Tense)

S + had+ been +  being + V3  (Past Perfect Continuous Tense)

ตัวอย่างประโยค

  • ใช้กล่าวถึงเหตุการที่สิ้นสุดแล้วในอดีต (Past Perfect Tense)

My watch  had been stolen  when I got home. นาฬิกาของฉันถูกโขมยไปแล้ว ตอนที่ฉันถึงบ้าน

The boy had been arrested before he left my house. เด็กชายถูกจับกุม ก่อนที่เขาจะออกมาจากบ้านฉัน

The doors had been  painted when it started to rain. ประตูถูกทาสีเรียบร้อยแล้ว ตอนที่ฝนเริ่มตก

The cars  had been repaired  when we got to the garage. รถยนต์ถูกซ่อมเสร็จแล้ว ตอนที่เราไปถึงอู่

The bus had been  washed  before the light went out.  รถบัสถูกล้างเสร็จแล้ว ก่อนที่ไฟฟ้าดับ

His house  had been sold when we called him. บ้านของเขาถูกขายไปแล้ว ตอนที่เราโทรหาเขา

  • ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่เกิดมาแล้วมาระยะหนึ่งในอดีต (Past Perfect Continuous Tense)

The doors had been being painted for 1 hour when it started to rain. ประตูได้กำลังถูกทาอยู่แล้วเป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว ตอนที่ฝนเริ่มตก

The bus had been being  washed  for 10 minutes when the light went out.  รถบัสได้กำลังถูกล้างอยู่แล้วเป็นเวลา 10 นาที ตอนที่ไฟดับ

ยกตัวอย่างให้ดูแค่นี้แล้วกันครับ ประโยคแบบนี้คนไทยไม่นิยมใช้กัน อาจดูพิลึกเล็กน้อย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 68

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *