หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Perfect Tense มีหลักการดังนี้..

หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Perfect Tense หมายรวมถึง Present Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน

Passive Voice ใน Present Perfect Tense

passive voice ใน present perfect tense

หลักการใช้

  • ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วตอนนี้ (Present Perfect Tense)
  • ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่เกิดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง (Present Perfect Continuous Tense)

โครงสร้าง

S + have, has + been + V3  (Present Perfect Tense)

S + have, has + been + + being + V3  (Present Perfect Continuous Tense)

ประธานตัวไหนใช้ have, has  คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปศึกษา

ตัวอย่างประโยค Present Perfect Tense

  • ใช้กล่าวถึงเหตุการที่สิ้นสุดแล้ว

My watch has been stolen. นาฬิกาของฉันถูกโขมยไปแล้ว

The boy who stole my watch has been arrested. เด็กชายที่โขมยนาฬิกาของฉันถูกจับแล้ว

The doors have been  painted. ประตูถูกทาสีเรียบร้อยแล้ว

The cars have been  fixed. รถยนต์ถูกซ่อมเรียบร้อยแล้ว

Laab has been cooked.   ลาบถูกปรุงเรียบร้อยแล้ว

The bus has been washed.  รถบัสถูกล้างเรียบร้อยแล้ว

The street has been repaird. ถนนถูกซ่อมแซมแล้ว

ตัวอย่างประโยค Present Perfect Continuous Tense

  • ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่เกิดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

Laab has been being cooked for 30 minutes. ลาบ(กำลัง)ถูกปรุงแล้วเป็นเวลา 30 นาที (ตอนนี้ก็ยังปรุงไม่เสร็จ)

The street has been being repaired since last year. ถนน(กำลัง)ถูกซ่อมแซมตั้งแต่ปีที่แล้ว (ตอนนี้ก็ยังซ่อมอยู่)

The cars have been being repaired for 1 hour. รถยนต์(กำลัง)ถูกซ่อมแซมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (ตอนนี้ก็ซ่อมอยู่)

ประโยคปฏิเสธ คำถาม

ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม ใช้หลักการคล้ายกับ  Present Perfect Tense  แต่จะขอยกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างแล้วกัน

The street has been repaird. ถนนถูกซ่อมแซมแล้ว (บอกเล่า)

The street hasn’t  been repaird. ถนนไม่ได้ถูกซ่อมแซม

Has the street  been repaird. ถนนถูกซ่อมแซมแล้วใช่ไหม

Yes, it has./ Ne, it hasn’t.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 124

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *