หลักการใช้ Who เป็นคำถาม และเป็นคำเชื่อมประโยค มีหลักการง่ายๆดังนี้

คำว่า Who เราจะคุ้นเคยว่า คำนี้แปลว่า ใคร และมันสามารถนำไปใช้เป็นประพันธสรรพนาม (คำสรรพนามแทนคำนามตัวหน้า) ทำหน้าที่แทนประธานของประโยค หรือเป็นคำเชื่อม แปลว่า ที่ คนที่ ผู้ที่  

การใช้ who

Who (ใคร) ใช้เป็นคำถาม

Who is that? นั่น คือ ใคร
That is John. นั่น คือ จอน

Who came to school yesterday. ใคร มา โรงเรียน เมื่อวาน
Jo did. โจ มา (งงกับคำตอบไหม ถ้างงเดี๋ยวค่อยไปเรียน past simple tense)

Who are they? พวกเขา เป็น ใคร
They are my parents. พวกเขา เป็น พ่อแม่ ของฉัน

Who ate my cake? ใคร กิน เค้ก ของฉัน
He did. เขา กิน  (งงกับคำตอบไหม ถ้างงเดี๋ยวค่อยไปเรียน past simple tense)

Who wants the money? ใคร ต้องการ เงิน
Jane does. เจน ต้องการ (งงกับคำตอบไหม ถ้างงเดี๋ยวค่อยไปเรียน present simple tense)

Who is the richest man in Thailand? ใคร คือ บุรุษ ที่รวยที่สุด ใน ไทย
Mr. Rich is. นายริช เป็น

I don’t know who she is.
ผม ไม่รู้ ใคร หล่อน เป็น
ผม ไม่ รู้ว่า หล่อน เป็น ใคร

I know who that boy is.
ฉัน รู้ ใคร ผู้ชาย คนนั้น เป็น
ผม รู้ว่า เด็กชาย คนนั้น เป็น ใคร

I don’t care who that man is.
ฉัน ไม่ สน ใคร ผู้ชาย คนนั้น เป็น
ผม ไม่ สนว่า ชาย คนนั้น เป็น ใคร

Who (ผู้ที่) ทำหน้าที่เป็น relative pronoun

Who ต่อไปนี้ เป็น relative pronoun (ประพันธสรรพนาม) ใช้แทนคำสรรพนามแทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า แปลว่า คนที่ ผู้ที่… ทำหน้าที่เชื่อมคำนามข้างหน้ากับคำกริยาที่ตามมา

who ใช้แทนคน

◊ who ใช้เป็นประธานของประโยค

  • ใช้กับคน แปลว่า ผู้ที่ ผู้ซึ่ง คนที่ คนซึ๋ง ที่
  • ใช้กับพระ แปลว่า รูปที่ ที่
  • ใช้กับพระราชา หรือ ราชวงศ์ แปลว่า องค์ที่ ที่

He is the only man who came here yesterday.
เขา คือ ผู้ชาย คนเดียว ที่ มา ที่นี่ เมื่อวาน

That is the girl who gave me the pencil.
นั่น คือ ผู้หญิง คนที่ ให้ ดินสอ แก่ฉัน

This is my best friend who always helps me.
นี่ คือ เพื่อน ที่ดีที่สุด ของฉัน ผู้ที่ ช่วย ฉัน เสมอ

The tall man, who comes from China, is very rich.
ชาย ตัวสูงๆ ที่ มา จาก จีน รวย มาก

That is Mr. Tom, who is very rich.
นั่น คือ คุณ ทอม ผู้ที่ รวย มาก

◊ who ใช้เป็นกรรมของประโยค

◊ who ใช้เป็นกรรมของประโยค คำแปลให้อิงด้านบน

ปกติแล้วกรรมของประโยค จะใช้ whom แต่ในภาษาพูด หรือภาษาสมัยใหม่ เขาจะใช้ who แทน

Tom is the man who I know best.
ทอมคือชายผู้ที่ฉันรู้จักดีที่สุด

Mr. Thomas is the manager who we want to meet.
คุณโทมัสคือผู้จัดการที่พวกเราต้องการพบ

Mom is the woman who I love most.
แม่คือผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุด

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 282

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *