เพื่อนร่วมงานภาษาอังกฤษคืออะไร colleague? co-worker หรือ workmate?

คำว่าเพื่อนร่วมงานภาษาอังกฤษคืออะไร มันคือcolleague? co-worker หรือว่า workmate? ถ้าให้ตอบแบบกว้างๆ ความหมายทั่วไป ทั้งสามคำข้างต้น แปลว่า เพื่อนร่วมงานเหมือนกัน แต่ถ้ามีอธิบายความหมายแล้วละก้อ มันจะมีความหมายต่างกันเล็กน้อย

เพื่อนร่วมงานภาษาอังกฤษ

เพื่อนร่วมงานภาษาอังกฤษคืออะไร

เพื่อนร่วมงานก็คือ คนที่เราทำงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กใหญ่แค่ไหน ถ้าทำงานตั้งแต่สองคนขึ้นไป ย่อมจะมีเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้น ในภาษาไทยเราใช้คำว่า “เพื่อนร่วมงาน” คำเดียวก็จบเลย  แต่ของภาษาอังกฤษมันมีตั้ง 3 คำที่แปลว่าเพื่อนร่วมงาน แต่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันดังนี้

colleague อ่านว่า ค๊อลลีก แปลว่า  คนที่ทำงานด้วยกันในองค์กร จะรู้จักไม่รู้จักก็ตาม เขาก็เป็น colleague ของเรา

  • Sam  gets along well with his colleagues in the the mall.
    แซมเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานในห้าง

co-worker หรือ coworker อ่านว่า โคเวิ๊คเคอะ แปลว่า  คนที่ทำงานด้วยกันกับเรา ปกติจะทำงานในสาย หรือแผนกเดียวกัน ตำแหน่งเท่ากัน

  • Sam is my co-worker. We’re in an accounting department.
    แซมเป็นเพื่อนร่วมงานของฉัน พวกเราอยู่แผนกบัญชี

workmate อ่านว่า เวิคเมท  ก็แปลว่าเพื่อนร่วมงานเช่นกัน ทำงานในองค์กรเดียวกัน แต่ไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานเฉยๆ แต่สนิทสนมจนเป็นเพื่อนกัน (Friend)

  • I usually drink with workmates on Fridays.
    โดยปกติ ฉันดื่มกับเพื่อนร่วมงานในวันศุกร์

สรุปว่า colleauge คือคำที่ครอบคลุมที่สุดครับ ใครอยู่องค์กรเดียวกับเราเรียกว่า colleauge ได้เลย ถ้าทำงานอยู่ในสายงานเดียวกัน แผนกเดียวกัน จะเรียกว่า co-worker แต่ถ้า colleauge หรือ co-worker สนิทจนเป็นเพื่อนกันจะเรียกว่า workmate ครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 41

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *