การพูดคุยทำความรู้จักกัน : สนทนาภาษาอังกฤษ Level 1 Ep2

ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การแนะนำตัวเอง การแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน และการถามถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นบทสนทนา ระหว่าง อันนา  พีท และ โจนาธาน

https://www.youtube.com/watch?v=yKRqNlUZE7A

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Hello!

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถแนะนำตัวเอง แสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน และถามตอบถิ่นที่อยู่ได้

Jonathan: Hey Pete, who’s your friend?
เฮ้ พีท ฮูส ยัว เฟรนดึ
เฮ้พีท เพื่อนของนายคือใคร

Pete: She’s Anna. She is new to D.C.
ชี อิส อันนา ชี อิส นิว ทู ดี ซี
หล่อนคืออันนา หล่อนเพิ่งมาที่ดีซี

Jonathan: Where are you from?
แว อา ยู ฟรอม
คุณมาจากไหน

Anna: I’m from a small town.
ไอ แอม ฟรอม อะ สมอล ทาวน์
ฉันมาจากเมืองเล็กๆ

Jonathan: Welcome to D.C.
เว็ลคัม ทุ ดี ซี
ยินดีต้อนรับสู่ดีซี

Anna: Thank you.
แธ็งคิว
ขอบคุณ

Jonathan: I am Jonathan. I am in apartment B4.
ไอ แอม จ๊อนนะเธิน ไอ แอม อิน อะพ๊าทเมินท บี ฟอ
ผม โจนาธาน ผมอยู่ในอะพารต์เมนต์บี 4

Anna: I am in apartment C2. Marsha is my roommate.
ไอ แอม อิน อะพ๊าทเมินท ซี ทู ม๊าชะ อิส มาย รู๊มเมท
ฉันอยู่ในอะพาร์ตเมนต์ซี 2 มาช่าคือเพื่อนร่วมห้องของฉัน

Jonathan: I know Marsha. She is nice.
ไอ โน ม๊าชะ ชี อิส ไนซ
ผมรู้จักมาช่า หล่อนนิสัยดี

Pete: And I am in apartment D7. I have to go. Remember to call Marsha at work. Tell her you’re here.
แอน ไอ แอม อิน อะพ๊าทเมินท ดี เซ็ฝเวิน ไอ แฮฝ ทุ โก นาว ริเม็มเบอะ ทุ คอล ม๊าชะ แอ็ท เวิค เท็ล เฮอ ยัว เฮีย
และผมอยู่ในอะพาร์ตเมนต์ดี 7 ผมต้องไปแล้ว อย่าลืมโทรหามาช่าที่อยู่ที่ทำงาน บอกหล่อนว่าคุณอยู่นี่

Anna: Right. Thanks, Pete. Nice to meet you.
ไรท แธ็งคส์ พีท  ไนซ ทุ มีท ยู
จริงด้วย ขอบใจพีท ยินดีที่ได้รู้จัก

Jonathan: You too. Bye.
ยู ทู บาย
เช่นกัน ลาก่อน

Anna: Apartment C2, here I come.
อะพ๊าทเมินท ซี ทู เฮีย ไอ คัม
อะพาร์ตเมนต์ซี 2 ฉันมาแล้ว

คำอธิบายเพิ่มเติม

  • She is new to D.C.  คำว่า new แปลว่า ใหม่ ในที่นี้หมายถึง ใหม่กับสถานที่ นั่นคือเพิ่งมาใหม่นั่นเอง
  • Where are you from? ตอบว่า I’m from a new town. ในที่นี้ Anna ไม่ได้ระบุชื่อเมืองลงไป บอกแต่ว่ามาจากเมืองเล็กๆ ถ้าจะระบุชื่อเมืองหรือจังหวัดในบ้านเราก็ได้เช่น I’m from Chiang Mai. ฉันมาจากเชียงใหม่ เป็นต้น
  • She is nice. คำว่า nice แปลว่า ดี ใช้กับบุคคลแปลว่า นิสัยดี
  • Remember to call Marsha at work. คำว่า remember แปลว่า จดจำ หรือจำได้  ถ้าจะแปลแบบยึดคำศัพท์ ประโยคนี้แปลว่า จงจำไว้ว่าต้องโทรหามาช่าที่อยู่ที่ทำงาน…แต่แปลเป็นประโยคในบริบทนี้แปลว่า remember แปลว่า อย่าลืม
  • Right แปลว่า ถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม ขวา….แต่ในบริบทนี้ขอแปลว่า จริงด้วย
  • You too. เป็นการตัดย่อจาก Nice to meet you too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน
     อ่านเพิ่มเติม การใช้ Me too และ You too
  • Here I come. ฉันมาแล้ว เป็นสำนวน Here dad comes. พ่อมาแล้ว Here the bus comes. รถบัสมาแล้ว เป็นต้น

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *