เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเพื่อนของฉัน My Best Friend

ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Best Friend เกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า เพื่อนของฉันเป็นใคร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร พวกเราชอบทำกิจกรรมอะไรร่วมกัน และกิจกรรมที่จดจำไม่ลืมคือะไร ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุด My Best Friend

The people I spend the most time with are my sisters, Elizabeth and Carrie. I really like spending time with them. They are the best sisters in the whole world.

I do have friends besides them, though. My best friends are Alicia and Rose.  We are all in the same 4th grade class in school. Our teacher, Miss Johnson, put the three of us sitting next to each other in class on the first day of school.  That is how we became best friends.

My two best friends are the same in a lot of ways, but they are also different in a lot of ways.  Alicia has long, brown hair. She wears glasses.  Her favorite color is pink, and her favorite sport is soccer. She only eats chocolate ice cream. Rose has short, blonde hair, and doesn’t wear glasses. She hates pink but loves the color purple. She plays softball on the same team as me. She eats every kind of ice cream, but strawberry is her favorite.

We like to listen to music together.  Sometimes we will sing along and dance to the music.  We are not very good dancers, but that’s okay. No one has to see us dance besides us, so it’s okay if we make mistakes.

The most fun I have ever had with my best friends is when we had a sleepover party for my birthday.  We stayed up all night talking and laughing. We didn’t go to sleep at all!

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 178

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *