เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องครอบครัว My family

ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Family เกี่ยวกับครอบครัวของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่าครอบครัวของเราเป็นอย่างไร มีใครบ้างในครอบครัว ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่กันบ้าง ทำงานอะไรกัน และภูมิหลังของพ่อแม่เป็นใครมาจากไหน ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว My Family

I have a big family. I live with my mom, my dad, my two sisters, and my brother. Both of my sisters are older than me, but my brother is younger. My sister Elizabeth is the oldest.  She is sixteen years old. Carrie is thirteen years old. We used to share a room, but when we moved to our new town, we each got rooms of our own.  My brother John is the youngest. He is only four years old. My mom’s name is Sally. She used to be a teacher, but now she stays home to take care of us.  My dad’s name is Tim. He is a doctor. He helps little kids when they are sick.

My dad comes from a big family too. He has four sisters, which means I have four aunts! Their names are Jessica, Sarah, Gina, and Lauren. My dad is the oldest. Only my aunt Jessica has kids. Her daughter is Rachel, my cousin. She is 8 years old, only 2 years younger than me. We have been best friends since we were just babies. Jessica’s son is named Jacob. He is only two years old.

My mom comes from a small family. She has one older brother.  His name is Nick. Nick is my favorite uncle. He travels all around the world and sends presents to me, my sisters, and my brother. He is also very nice and fun to be around. I wish that he was home to visit us more often.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 162

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *