แบบฝึกหัด Past Simple Tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Past Simple Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง past simple tense มาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Past Simple Tense

ถ้ารู้จักกริยาช่อง 2 กับ 3 กันดีแล้ว และรู้จักกฎไวยากรณ์ของ Past Simple Tense เป็นอย่างดี รับรองว่าข้อสอบชุดนี้จะเป็นเรื่องหมูๆไปเลย

Past Simple Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Did she _____ to the market with you?

You _____ TV last week.

She _____ coffee this morning.

Our teacher _____ math yesterday.

Many birds _____ over my house last night.

What did you _____ this morning?

We _____ papaya salad last week.

Sam ____ his car to work last Monday.

He _____ his homework last night.

She _____ this song 2 hours ago.

I _____ to school yesterday.

I _____ Jo at the party last night.

He _____ me a doll last Christmas.

Where _____ you yesterday.

I _____ at home yesterday.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 1421

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *