เนื้อเพลง 7 years พร้อมคำอ่านไทยเป๊ะเวอร์ ไว้ฝึกร้องแข่งขัน

เนื้อเพลง 7 years พร้อมคำอ่านต่อไปนี้เป็นการเขียนคำอ่านแบบเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เอาไว้ฝึกร้องให้ได้คล้ายๆกับเสียงร้องต้นตำรับนั่นเอง

เนื้อเพลง 7 years

Artist: Lukas Graham Released‎: ‎18 September 2015

Once I was seven years old my momma told me
วั๊น ซาย เวิส เซ๊ะเวน เยีย โซล มะ มามมา โทล มี
Go make yourself some friends or you’ll be lonely
โก เมค ยัวเซ็ล ซัม เฟร็น ซอ ยูล บี โล๊นลี
Once I was seven years old
วั๊น ซาย เวิส เซ๊ะเวน เยีย โซล

It was a big big world, but we thought we were bigger
อิท วอส ซะ บิก บิก เวิล เบิท วี ตอท วี เวอ บิกเกอ
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
พุชชิง งีช ชาเตอะ ทู เดอะ ลิมมิทส วี เวอ เลินนิง ควิกเคอะ
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
บาย อิเล็ฝเวิน สโมคคิน เฮิบ แบน ดริงคิน เบินนิง ลิเคอะ
Never rich so we were out to make that steady figure
เนเวอะ ริช โซ วี เวอ เอ๊า ทุ เมค แด็ท สเตดิ ฟิกเกอะ

Once I was eleven years old my daddy told me
วั๊น ซาย เวิส เซ๊ะเวน เยีย โซล มะ แดดดี โทล มี
Go get yourself a wife or you’ll be lonely
โก เก็ท ยัวเซ็ล ฟะ ไว ฟอ ยูล บี โลนลิ
Once I was eleven years old
วั๊น ซาย เวิส ซิเล็ฝเวน เยีย โซล

I always had that dream like my daddy before me
อาย ออลเวส แฮด แด็ท ดรีม ไลค มาย แด็ดดิ บิฟอ มี
So I started writing songs, I started writing stories
โซ ไอ สต๊าเด็ด ไร๊ดิง ซ็อง ซาย สต๊าเด็ด ไร๊ดิง สตอรีส
Something about that glory just always seemed to bore me
ซัมติน นะเบ๊า แด็ท กลอริ จัส ตอลเวส ซีม ทุ บอ มี
‘Cause only those I really love will ever really know me
เคิส โซนลิ โดส ซาย เรียลลิ เลิฝ วิล เลเวอะ เรียลลิ โน มิ

Once I was twenty years old, my story got told
วั๊น ซาย เวิส เทว็นทิ เยีย โซล มาย สต๊อริ กอท โทล
Before the morning sun, when life was lonely
บิฟอ เดอะ ม๊อนนิน ซัน เว็น ไลฟ เวิส โลนลิ
Once I was twenty years old
วั๊น ซาย เวิส เทว็นทิ เยีย โซล

I only see my goals, I don’t believe in failure
ไอ โอนลิ ซี มาย โกล ซาย ด๊น บิลิฝ ฟิน เฟลเยอะ
‘Cause I know the smallest voices, they can make it major
เคิส ไอ โน เดอะ สมอลเล็ส ว็อยเซส เด เคิน เมค กิท เม๊เจอะ
I got my boys with me at least those in favor
ไอ ก็อท มาย บอยส วิธ มี แอ็ท ลีส โดส ซิน เฟเวอ
And if we don’t meet before I leave, I hope I’ll see you later
แอน ดิฟ วี ด๊น มีท บิฟอ ไอ ลีฝ วาย โฮพ ไพล ซี ยู เลเทอ

Once I was twenty years old, my story got told
วั๊น ซาย เวิส เทว็นทิ เยีย โซล มัย สต๊อริ กอท โทล
I was writing about everything, I saw before me
ดัย เวิส ไรดิง เบ๊า เด็ฝริติง ไง ซอ บิฟอ มี
Once I was twenty years old
วั๊น ซาย เวิส เทว็นทิ เยีย โซล

Soon we’ll be thirty years old, our songs have been sold
ซูน วีล บิ เต๊อติ เยีย โซล เดา ซอง เซิฝ บีน โซล
We’ve traveled around the world and we’re still roaming
วีฝ แทรเวิล ดะเรา เดอะ เวิล แดน เวีย สติล โรมมิน
Soon we’ll be thirty years old
ซูน วีล บิ เต๊อติ เยีย โซล

I’m still learning about life
ไอม สติล เลินนิน นะเบ๊า ไลฟ
My woman brought children for me
มาย วูมิน บรอท ชิลเดริน ฟอ มี
So I can sing them all my songs
โซ วาย เคิน ซิง เด็ม มอล มาย ซ็อง
And I can tell them stories
แซน ดาย เคิน เท็ล เด็ม สตอรีส
Most of my boys are with me
โมส ตอฟ มาย บอย ซา วิธ มี
Some are still out seeking glory
ซัม มา สติล เลา ซีคคิง กลอริ
And some I had to leave behind
แอน ซัม มาย แฮด ทุ ลิฝ บิไฮด
My brother I’m still sorry
มาย บราเดอะ ไอม สติ ซอริ

Soon I’ll be sixty years old, my daddy got sixty-one
ซูน ไอล บี ซิกสติ เยีย โซล มาย แดด ก็อท ซิกสติ วัน
Remember life and then your life becomes a better one
ริเมมเบอ ไล แฟน เด็น ยัว ไลฟ บิคัม ซะ เบ็ทเดอะ วัน
I made a man so happy when I wrote a letter once
ไอ เมด ดะ แมน โซ แฮพพิ เวน นาย โรท ดะ เล็ทเดอะ วันซ
I hope my children come and visit, once or twice a month
ไอ โฮพ มาย ชิลเดริน คัม เมิน วิซิท วัน ซอ ไทว ซะ มันธ

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
ซูน นัล บี ซิกสติ เยีย โซล วิล ไล ติง เดอะ เวิล ดิส โคล
Or will I have a lot of children who can warm me
ดอ วิล ไล แฮฝ วะ ล็อท ดอฟ ชิลเดริน ฮู เคิน วอม มี
Soon I’ll be sixty years old
ซูน นัล บี ซิกสติ เยีย โซล
Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
ซูน นัล บี ซิกสติ เยีย โซล วิล ไล ติง เดอะ เวิล ดิส โคล
Or will I have a lot of children who can warm me
ดอ วิล ไล แฮฝ วะ ล็อท ดอฟ ชิลเดริน ฮู เคิน วอม มี
Soon I’ll be sixty years old
ซูน นัล บี ซิกสติ เยีย โซล

Once I was seven years old my momma told me
วั๊น ซาย เวิส เซ๊ะเวน เยีย โซล มะ มามมา โทล มี
Go make yourself some friends or you’ll be lonely
โก เมค ยัวเซ็ล ซัม เฟร็น ซอ ยูล บี โล๊นลี
Once I was seven years old
วั๊น ซาย เวิส เซ๊ะเวน เยีย โซล

Once I was seven years old
วั๊น ซาย เวิส เซ๊ะเวน เยีย โซล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 160

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *