รูปภาพสัตว์ที่สวนสัตว์ ภาษาอังกฤษ – (At the Zoo Flash Cards) ดาวน์โหลดฟรีๆ ได้เลยจ้า

รูปภาพสัตว์ที่สวนสัตว์ภาษาอังกฤษ (At the Zoo) สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษนำไปประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (vocabulary) เป็นรูปภาพขนาด A4 นำไปปริ๊นประกอบการสอนได้เลย รูปภาพสัตว์ที่สวนสัตว์ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ ภาพคำศัพท์เหล่านี้นำไปประกอบการสอนคำศัพท์ก็ได้ หรือจะนำไปประกอบการเล่นเกมก็ดี เด็กๆชอบเล่นนักแล

รูปภาพสัตว์น้ำ ภาษาอังกฤษ – (Underwater Flash Cards) ดาวน์โหลดฟรีๆ ได้เลยจ้า

รูปภาพสัตว์น้ำ ภาษาอังกฤษ (Underwater) สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษนำไปประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (vocabulary) เป็นรูปภาพขนาด A4 นำไปปริ๊นประกอบการสอนได้เลย รูปภาพสัตว์น้ำ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ ภาพคำศัพท์เหล่านี้นำไปประกอบการสอนคำศัพท์ก็ได้ หรือจะนำไปประกอบการเล่นเกมก็ดี เด็กๆชอบเล่นนักแล

บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ครอบครัว (Jobs Flash Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ

ดาวน์โหลดแฟลชการ์ดคําศัพท์ (Flash Card) หมวดอาชีพ เพื่อประกอบการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษกันได้ฟรีๆเลยจ้า… Jobs Flash Card Flash Card ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ… คำศัพท์อาชีพนะครับ เป็นบัตรคำศัพท์ขนาดกลาง กระดาษ A4 แนวตั้งจำนวน 2 ภาพ การดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ

บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ครอบครัว (Fruit Flash Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ

ดาวน์โหลดแฟลชการ์ดคําศัพท์ (Flash Card) หมวดผลไม้ เพื่อประกอบการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษกันได้ฟรีๆเลยจ้า… Fruit Flash Card Flash Card ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ… คำศัพท์ผลไม้นะครับ เป็นบัตรคำศัพท์ขนาดกลาง กระดาษ A4 แนวตั้งจำนวน 2 ภาพ การดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ

Silent Letter คืออะไร เรียงคำ A-Z ที่ควรเรียนรู้เบื้องต้น

Silent แปลว่า เงียบ Letter แปลว่า ตัวอักษร ดังนั้น Silent Letter ก็แปลว่าตัวอักษรเงียบใช่ไหม…ใช่ครับ ถูกต้อง แล้วมันเงียบยังไงล่ะ ไปเรียนรู้คำเหล่านั้นพร้อมกันเลย Silent Letter คืออะไร… silent letter แปลว่า ตัวอักษรเงียบ หมายถึง ตัวอักษรที่ไม่ต้องออกเสียง พูดง่ายๆคือตัดออกไปเลย คล้ายกับภาษาไทยก็คือตัวการันต์ที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตนั่นเอง แต่ภาษาไทยมักจะอยู่ด้านท้ายนะ เช่น จันทร์ อ่านว่า จัน ไม่อ่านว่า จัน-ทอน โจทย์ อ่านว่า โจด ไม่อ่านว่า โจ-ทย ดาวน์ อ่านว่า ดาว ไม่อ่านว่า ดา-วน เป็นต้น ขอยกตัวอย่างภาษาอังกฤษสักสองสามคำอธิบายเป็นเบื้องต้นนะครับ เช่น know อ่านว่า โน ไม่ใช่ คโน เพราะตัว k เป็น silent letter Wednesday […]

บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ครอบครัว (Family Flash Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ

ดาวน์โหลดแฟลชการ์ดคําศัพท์ (Flash Card) หมวดครอบครัว เพื่อประกอบการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษกันได้ฟรีๆเลยจ้า… Family Flash Card Flash Card ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ… คำศัพท์ครอบครัวนะครับ เป็นบัตรคำศัพท์ขนาดกลาง กระดาษ A4 แนวตั้งจำนวน 2 ภาพ การดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ

บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด สัตว์ใต้น้ำ (Underwater Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ

ดาวน์โหลดแฟลชการ์ดคําศัพท์ (Flash Card) หมวดสัตว์ใต้น้ำ เพื่อประกอบการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษกันได้ฟรีๆเลยจ้า… Underwater Flash Card Flash Card ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ… คำศัพท์สัตว์ใต้น้ำนะครับ เป็นบัตรคำศัพท์ขนาดกลาง กระดาษ A4 แนวตั้งจำนวน 2 ภาพ การดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ

บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ที่สวนสัตว์ (At the Zoo Flash Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ

ดาวน์โหลดแฟลชการ์ดคําศัพท์ (Flash Card) หมวดที่สวนสัตว์ เพื่อประกอบการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษกันได้ฟรีๆเลยจ้า… At the Zoo Flash Card Flash Card ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ… คำศัพท์สัตว์ที่สวนสัตว์นะครับ เป็นบัตรคำศัพท์ขนาดกลาง กระดาษ A4 แนวตั้งจำนวน 2 ภาพ การดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ

บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด สัตว์ต่างๆ (Animal Flash Card) แฟลชการ์ดคําศัพท์ฟรีๆ

ดาวน์โหลดแฟลชการ์ดคําศัพท์ (Flash Card) หมวดสัตว์ต่างๆ เพื่อประกอบการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษกันได้ฟรีๆเลยจ้า… Animal Flash Card Flash Card ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ… คำศัพท์สัตว์ต่างๆรอบตัวเรานะครับ เป็นบัตรคำศัพท์ขนาดกลาง กระดาษ A4 แนวตั้งจำนวน 2 ภาพ การดาวน์โหลดรูปภาพโดยการ คลิกขวา ที่ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก save image as (บันทึกภาพเป็น) แล้วเลือกที่เก็บได้ตามต้องการ บทสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ A: Do you have a dog?คุณมีสุนัขใช่ไหม B: Yes. I have two dogs.ใช่ ฉันมีสุนัขสองตัว A: Do you like cows?คุณชอบวัวไหม B: No, I don’t. I like cats.ไม่ฉันไม่ชอบ ฉันชอบแมว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสีผิว Skin Colours และลักษณะของผิว

สีของผิวที่แตกต่างกันของคนแต่ละเชื้อชาตินั้นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก เมืองหนาวผู้คนจะออกผิวขาว ในเมืองร้อนจะออกสีเข้มมากน้อยต่างกันไป Skin Colours สีของผิว การแบ่งคนจากสีผิวถือว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ เพราะเหมือนเป็นการมองคนไม่เท่าเทียมกันนั่นเอง ไม่ว่าจะผิวอะไร ทุกคนต่างก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของโลกใบนี้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีผิว และลักษณะของผิวกันคร่าวๆนะครับ fair skin แฟ สกิน ผิวขาว olive skin อ๊อลิฝ สกิน ผิวดำแดง tan skin แทน สกิน ผิวสีแทน dark skin ดาค สกิน ผิวสีเข้ม pale skin เพล สกิน ผิวขาวซีด My sister has fair skin but I have olive skin.พี่สาวของฉันมีผิวขาว แต่ฉันมีผิวดำแดง Many Thai girls want fair skin.สาวไทยหลายคนต้องการผิวขาว Skin […]