กริยา 3 ช่อง go คือ… go went gone มาดูคำอ่านคำแปล พร้อมประโยคกั๊นน…

คำว่า go แปลว่า ไป ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำนี้คือ go went gone ทั้งสามคำมันก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละครับ แต่หลักการนำไปใช้ เขาใช้ยังไงกัน ไปดูตัวอย่างประโยคให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเลยครับ กริยา 3 ช่อง go: ไป ช่อง 1 ช่อง 2  ช่อง 3 go went gone โก เว็นท กอน ตัวอย่างประโยค มาดูตัวอย่างประโยคการนำไปใช้ของกริยา 3 ช่องกันนะครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ช่อง 1 go ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป I go to school by bus.ฉันไปโรงเรียนโดยรถบัส Sam goes shopping every month.แซมไปชอปปิ้งทุกเดือน […]

กริยา 3 ช่อง read คือ.. read read read เขียนเหมือนแต่ออกเสียงต่างกันนะจ๊ะ…

คำว่า read แปลว่า อ่าน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำนี้คือ read read read ทั้งสามคำมันก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละครับ แต่หลักการนำไปใช้ เขาใช้ยังไงกัน ไปดูตัวอย่างประโยคให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเลยครับ กริยา 3 ช่อง read: อ่าน คำนี้จะไม่มีการผันรูป นะครับ เขียนเหมือนกันทุกตัว แต่ออกเสียงต่างกันนะเออ ถ้าเป็นช่อง 1 อ่านว่า หรีด ส่วนช่อง 2 กับ 3 ให้อ่านว่า เหร็ด ช่อง 1 ช่อง 2  ช่อง 3 read read read หรีด เหร็ด เหร็ด ตัวอย่างประโยค มาดูตัวอย่างประโยคการนำไปใช้ของกริยา 3 ช่องกันนะครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ช่อง 1 read ช่อง […]

write กริยา 3 ช่อง…คือ write wrote written มาดูคำอ่านคำแปล พร้อมประโยคกั๊นน…

คำว่า write แปลว่า เขียน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำนี้คือ write wrote written ทั้งสามคำมันก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละครับ แต่หลักการนำไปใช้ เขาใช้ยังไงกัน ไปดูตัวอย่างประโยคให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเลยครับ กริยา 3 ช่อง write : เขียน ช่อง 1 ช่อง 2  ช่อง 3 write wrote written ไร้ โร้ด ริ้ทเทิน ตัวอย่างประโยค มาดูตัวอย่างประโยคการนำไปใช้ของกริยา 3 ช่องกันนะครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ช่อง 1 write ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป Lucy writes children’s books.ลูซี่เขียนหนังสือเด็ก Please write your name here.กรุณาเขียนชื่อของคุณตรงนี้ ช่อง […]

What is your name แปลว่าอะไร แล้วจะตอบว่าไงดี… ตอบงี้สิง่ายดี

ประโยค what is your name แปลว่า คุณชื่ออะไร โดยมาแล้วสำนวนหรือประโยคนี้จะพบเห็นได้บ่อยๆ ในหน่วยงานต่างๆที่จำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในโรงพยาบาล โรงพัก เป็นต้น What is your name แปลว่า ก่อนอื่นมาแกะความหมายของประโยคนี้แบบคำต่อคำ แล้วแต่งเป็นประโยคให้สละสลวยกันนะครับ what อ่านว่า ว็อท แปลว่า อะไร is อ่านว่า อิส แปลว่า คือ your อ่านว่า ยัว แปลว่า ของคุณ name อ่านว่า เนม แปลว่า ชื่อ What is your name?อะไร คือ ของคุณ ชื่อ แปลเป็นไทยให้สละสลวยมาหน่อย คือ “ชื่อของคุณคืออะไร” แต่จริงๆแล้วภาษาไทยจะพูดว่า “คุณชื่ออะไร” What is your […]

take กริยา 3 ช่อง…คือ take took taken มาดูคำอ่านคำแปล พร้อมประโยคกั๊นน…

คำว่า take แปลว่า เอา นำ พา ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำนี้คือ take took taken ทั้งสามคำมันก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละครับ แต่หลักการนำไปใช้ เขาใช้ยังไงกัน ไปดูตัวอย่างประโยคให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเลยครับ กริยา 3 ช่อง take : เอา นำ พา ช่อง 1 ช่อง 2  ช่อง 3 take took taken เทค ทุค เท๊คเคิน ตัวอย่างประโยค มาดูตัวอย่างประโยคการนำไปใช้ของกริยา 3 ช่องกันนะครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ช่อง 1 take ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป I always take an umbrella with […]

กริยา 3 ช่อง eat คือ eat ate eaten มาดูคำอ่านคำแปล พร้อมประโยคกั๊นน…

คำว่า eat แปลว่า กิน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำนี้คือ eat eat eaten ทั้งสามคำมันก็แปลว่า กิน นั่นแหละครับ แต่หลักการนำไปใช้ เขาใช้ยังไงกัน ไปดูตัวอย่างประโยคให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเลยครับ กริยา 3 ช่อง eat: กิน ช่อง 1 ช่อง 2  ช่อง 3 eat ate eaten อีท เอท อี๊ทเทิน ตัวอย่างประโยค ทั้งสามคำนี้ต่างก็แปลว่า กิน ทั้งหมดเลยนะครับ มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้ ช่อง 1 eat ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป I eat breakfast with my family every day.ฉันกินอาหารเช้ากับครอบครัวทุกวัน Sam often eats salad for […]

be กริยา 3 ช่องของเค้าคือ.. is am are, was were ,been มาดูคำอ่านคำแปล พร้อมประโยคกั๊นน…

verb to be คือกริยาตัวแรกๆ ที่ผู้เรียนหลักภาษาจะได้เรียนรู้กัน เป็นคำกริยาที่สามารถแปลงร่างได้ตั้ง 7 ตัวเลยนะ หน้าตาที่คุ้นกันก็จะเป็น is am are ที่แปลว่า เป็น อยู่ คือ… กริยา 3 ช่อง be: เป็น อยู่ คือ ช่อง 1 ช่อง 2  ช่อง 3 is am are was were been อิส แอม อา วอส เวอ been ตัวอย่างประโยค จริงๆแล้วรากศัพท์ของคำเหล่านี้ คือ to be นะ ทั้งสามช่องที่ปรากฎด้านบนนั้น มันแปลงร่างแล้วเรียบร้อย มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้ ช่อง 1 is am […]

97 สัญชาติ ภาษาอังกฤษ [Nationality] ของประเทศต่างๆ ที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้นครับ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์สัญชาติ ภาษาอังกฤษกันนะครับ ขอรวบรวมประเทศต่างๆ จำนวน 97 ประเทศเป็นเบื้องต้น ถึงแม้ว่าในโลกนี้จะมีเกือบ 200 ประเทศก็ตาม ณ ที่นี้ขอแนะนำประเทศที่เราคุ้นเคยก่อนกะแล้วกันครับ 97 สัญชาติ ภาษาอังกฤษ… ขอเรียงชื่อสัญชาติต่างๆ จาก a-z แบบพจนานุกรมนะครับ เพื่อความสะดวกในการค้นหา ที่ ประเทศ  สัญชาติ 1 Afghanistan Afghan 2 Argentina Argentine 3 Austria Austrian 4 Australia Australian 5 Bangladesh Bangladeshi 6 Belarus Belarusian 7 Belgium Belgian 8 Bolivia Bolivian 9 Brazil Brazilian 10 Britain British 11 Brunei Bruneian […]

ลูกครึ่ง ภาษาอังกฤษ… ฉันเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เราจะมาสนทนาคำว่า ลูกครึ่ง ภาษาอังกฤษกันนะครับ ลูกครึ่งที่พูดกันถึงเรื่องเชื้อชาตินะครับ ไม่ใช่ลูกครึ่งภาษาบอล มันคนละความหมายกัน พร้อมแล้วไปเรียนรู้กัน ณ บัดนาว ลูกครึ่ง ภาษาอังกฤษ… ความหมายของคำว่า ลูกครึ่ง ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า half อ่านว่า ฮาฟ ที่แปลว่า ครึ่งนึง นั่นแหละ ทีนี้คุณเป็นลูกครึ่งของประเทศไหน ก็เอาสัญชาติของประเทศนั้นมาเติมหลัง half แค่นี้เอง เช่น half Thai แปลว่า ลูกครึ่งไทย half English แปลว่า ลูกครึ่งอังกฤษ half American แปลว่า ลูกครึ่งอเมริกัน half Chinese แปลว่า ลูกครึ่งจีน half Japanese แปลว่า ลูกครึ่งญี่ปุ่น และถ้าต้องการบอกทั้งสองสัญชาติไปเลยก็ได้ เช่น half Thai and half American แปลว่า ลูกครึ่งไทยอเมริกัน half […]

translate แปลว่าอะไร อ่านว่ายังไง ดูความหมาย ตัวอย่างประโยคแจ่มๆ

คำว่า translate แปลว่า “แปล” เฉยๆ หรือจะแปลว่า “แปลภาษา” ก็ได้ครับ คำนี้เป็นคำกริยา แต่จะเรียนรู้แค่ความหมายของคำศัพท์เดี่ยวๆไม่ได้นะ ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า translate และคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง วลี และประโยคเพิ่มเติม เสริมความเข้าใจในการใช้ภาษามากขึ้นนั่นเอง translate อ่านว่า… translate อ่านว่า แทรนซเล๊ท (เน้นเสียงพยางค์หลัง) translate แปลว่าอะไร translate แปลว่า แปล, เปลี่ยน, แปลง translate แปลว่า แปล หรือ แปลภาษา ความหมายของคำว่า “แปล” หมายถึงแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง เช่น Can you translate these words into Chinese?คุณแปลคำเหล่านี้เป็นภาษาจีนได้ไหม My sister is translating a birth certificate into Thai.พี่สาวของฉันกำลังแปลใบสูติบัตรเป็นภาษาไทย This novel […]