สนทนาภาษาอังกฤษ 27 โทรศัพท์จองโต๊ะอาหารที่ภัตตาคาร

0
673

บทสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการโทรศัพท์จองโต๊ะอาหารที่ภัตตาคาร การโทรจองล่วงหน้าเป็นการยืนยันว่าเราจะได้กินข้าวแน่นอน ไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่มีที่นั่งนะครับ และภัตตาคารบางแห่งที่เป็นที่นิยมจะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น เพราะที่นั่งจะเต็มตลอดนั่นเอง

A: This is Top Restaurant, how can I help you?
ดิส อิส ท็อป เร็สเตอะรอง ฮาว แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊
นี่ คือ ภัตตาคาร ท๊อป มีอะไร ให้ รับใช้ ค่ะ

B: Hi, I would like to make a reservation. Could I have a table for two at 5 pm tonight?
ไฮ ไอ วุด ไลค ทุ เมค อะ เร็สเซอะเว๊เชิน คุด ไอ แฮผ อะ เท๊เบิล ฟอ ทู แอ็ท ไฟฝ พีเอ็ม ทุไนท
หวัดดี ผม ต้องการ ทำ การจอง (จองโต๊ะ) ผม ขอมี (ขอจอง) โต๊ะ สำหรับ สองคน เวลา 5 โมง เย็น ค่ำนี้ ได้ไหม

A: Sure, no problem. Who will this reservation be under?
ชัว โน พร็อบเบลิม ฮู วิล ดิส เร็สเซอะเว๊เชิน บี อั๊นเดอะ
ได้ค่ะ ไม่มี ปัญหา การจอง นี้ จะอยู่ ภายใต้ ใคร (การจองนี้ในนามคุณอะไร)

B: John White.
จอน ไวท
จอน ไวท์ ครับ

A: Okay, we will have that table ready for you Mr. White.
โอเค วี วิล แอฝ แด็ท เท๊เบิล เร๊ดดิ ฟอ ยู มิ๊สเตอะ ไวท
ตกลงค่ะ เรา จะ มี โต๊ะ (จัดโต๊ะ) นั้น พร้อม สำหรับ คุณ นะค่ะ คุณ ไวท์

B: Great! Thank you!
เกรท แธ็งคิว
เยี่ยมครับ ขอบคุณ

A: No problem. Have a great day!
โน พร็อบเบลิม แฮฝ อะ เกรท เด
ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้ เป็น วัน ที่ดี นะค่ะ


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ