บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 การทักทาย Greetings


บทสนทนาภาษาอังกฤษที่นำเสนอนี้เป็นบทเรียนการสนทนาเบื้องต้นสำหรับผู้ เริ่มเรียนครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในรูปแบบง่ายๆ ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับนาทาชาได้เลยนะครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • กล่าวทักทายได้
  • ถามตอบทุกข์สูขในรูปแบบง่ายๆ ไสตล์เป็นกันเองได้

บทสนทนาต่อไปนี้ตัดทอนมาจากนาทีที่ 4:52 ซึ่งเป็นบทสนทนาที่สมบูรณ์แล้ว

Jennifer: Hello, Natasha.
เฮ็ลโล นาท๊าชา
สวัสดี นาทาชา

Natasha: Hello, Jennifer.
เฮ็ลโล เจ็นนิเฟอะ
สวัสดี เจนนิเฟอร์

Jennifer: How are you?

ฮาว อ๊า ยู
คุณสบายดีไหม

Natasha: Fine, Thanks. How are you?
ไฟน แธงคส ฮาว อ๊า ยู
สบายดี ขอบคุณ คุณสบายดีไหม

Jennifer: Good. Thank you.

กูด แธ๊งคิว
สบายดี ขอบคุณ

คำศัพท์และความหมาย

hello   เฮ็ลโล  สวัสดี

how ฮาว  อย่างไร

are  อา  เป็น, อยู่, คือ

you ยู  คุณ

fine  ไฟน  ดี

good  กูด  ดี

thanks  แธงคส  ขอบใจ

thank you ขอบคุณ
Tips:
Thanks กับ Thank you เป็นคำขอบคุณทั้งคู่ แต่คำว่า Thanks จะใช้แบบเป็นกันเองกับเพื่อนๆ หรือกับคนที่เรามักคุ้นเป็นอย่างดี ส่วน Thank you จะเป็นทางการซึ่งเป็นมาตรฐานสากลก็ว่าได้ครับใช้ได้กับบุคคลทั่วไป

Fine กับ Good  แปลว่า ดี หมายถึง สบายดี จะเลือกตอบอันไหนก็ได้ และสามารถใช้ I’m (ไอม = ฉัน) นำหน้าก็ได้ เป็น I’m fine. / I’m good. ซึ่งแปลว่า ฉันสบายดี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *