บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4 สำนวนที่เป็นประโยชน์ Useful expressions


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นสำนวนที่ควรศึกษาเอาไว้ใช้ระหว่างการสนทนา ในกรณีที่เราฟังไม่เข้าใจหรือคู่สนทนาอาจพูดเร็วเกินไป มาดูสำนวนที่เป็นประโยชน์กันเลยครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • กล่าวขัดจังหวะให้คู่สนทนาพูดช้าลง หรือพูดซ้ำได้

I’m sorry. I don’t understand.
ไอม ซ๊อริ ไอ ด้น อั๊นเดอะสแตนด์
ขอโทษ ฉัน ไม่ เข้าใจ

ใช้ในกรณีที่เราไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไร ปกติคู่สนทนาจะพูดซ้ำ หรือเปลี่ยนประโยคที่ง่ายขึ้นให้เราเข้าใจ

Excuse me. I have a question.
เอ็กซกิ๊วส มี ไอ แฮฝ อะ เคว๊สเชิน
ขอโทษ ฉัน มี หนึ่ง คำถาม

ใช้ในกรณีตอนที่ฟังเขาพูดแล้วเกิดข้อสงสัยอยากถาม

Please speak slowly.
พลีส สปีค สโล๊ลิ
กรุณาพูดช้าๆ

ใช้ในกรณีที่คู่สนทนาพูดเร็วจนเราฟังไม่ทัน ซึ่งเขาก็จะพูดช้าลง

Can you repeat that,please?
แคน ยู รีพีท แด็ท พลีส
โปรด ช่วย พูดซ้ำ อันนั้น ได้ไหม

ใช้ในกรณีที่เราฟังไม่ทัน เนื่องจากเขาพูดเร็วหรือพูดไม่ชัด แล้วเขาก็จะพูดซ้ำและจะช้าลงกว่าเดิมแน่นอน
คำศัพท์และความหมาย

I’m ไอม ฉัน คือ (ย่อมาจาก I am)
Sorry ซ๊อริ ขอโทษ, เสียใจ
don’t ด้น ไม่ (ย่อมาจาก do not)
understand อั๊นเดอะสแตนด์ เข้าใจ
Excuse เอ็กซกิวส ยกโทษ
me มี ฉัน
have แฮฝ
a อะ หนึ่ง
question เคว๊สเชิน คำถาม
Please พลีส โปรด, กรุณา
speak สปีค พูด
slowly สโล๊ลิ อย่างช้าๆ
Can แคน สามารถ
you ยู คุณ
repeat ริพี๊ท ทำซ้ำ
that

Tips:

Sorry แปลว่า ขอโทษ หรือเสียใจก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

Excuse me. แปลตามคำศัพท์ คือ ยกโทษให้ฉัน(ด้วย) แต่ ณ ที่นี้เป็นสำนวน จึงแปลว่า”ขอโทษ” ใช้สำหรับพูดขัดจังหวะ หรือดึงความสนใจ

repeat ทำซ้ำ คือทำอะไรซ้ำก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบท เช่น พูดซ้ำ เล่นซ้ำ เขียนซ้ำ ….

can แปลว่า สามารถ เช่น Can you swim? คุณสามารถว่ายน้ำได้ไหม แต่ในที่นี้ใช้ในเชิงการของร้องจึงไม่แปลว่าสามารถ แต่จะแปลว่า ช่วย ดังตัวอย่าง เช่น Can you repeat that? คุณช่วยพูดซ้ำ อันนั้น ได้ไหม ถามว่าอันนั้นคืออันไหน ก็คือประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้นั่นแหละ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *