เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Do as I say, not as I do

เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Do as I say, not as I do นั่นคือ จงทำอย่างที่ฉันพูด ไม่ใช่อย่างที่ฉันทำ

เกมสอนภาษาอังกฤษ do as I say

Do As I Say

เกมไว้ฝึการฟัง และฝึกสมาธิในตัว

อุปกรณ์การเล่น

1. ครู

2. นักเรียน

วิธีการเล่น

ให้ทำตามคำสั่งที่ได้ยินเท่านั้น ห้ามดูท่าทางของคนออกคำสั่งแล้วทำตาม เพราะบางทีคำที่พูดกับท่าทางจะตรงกันข้ามกัน เช่น

สั่งว่า put your hands up! สั่งให้ยกมือขึ้น และคนสั่งก็ยกมือขึ้น
นักเรียนยกมือขึ้นตาม อันนี้ไม่มีปัญหา เพราะคำสั่งและท่าทางไปด้วยกัน

แต่ถ้าสั่งว่า turn left สั่งให้ซ้ายหัน แต่คนสั่งกระโดด
นักเรียนต้องซ้ายหัน ถ้าใครกระโดดถือว่าออกจากเกมไป

ตัวอย่างคำที่นำมาเล่นคล้ายกับ Simon saysได้แก่

Action verbs

stand up, sit down, jump, walk, run, swim, sleep, turn around, turn left, turn right, face the door etc…

put your hands up, put your hands down, clap your hands, touch your head, touch your hair, touch your nose, touch your ears, touch your moth etc….

คำด้านบนเป็นตัวอย่างนะครับ สามารถเพิ่มเติมเองได้ไม่จำกัด

ประโยชน์ของเกม

เกมนี้เอาไว้ฝึกทักษะการฟัง เพื่อทบทวนคำศัพท์ครับผม ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้ว

สามารถเล่นได้ทั้งห้อง แล้วหาผู้ชนะคนสุดท้าย หรือแบ่งกลุ่มสองกลุ่มแข่งกันก็ได้

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 3.2 / 5. Vote count: 5

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *