แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในระดับสากล

 แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

 >> ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 คลิก

ตัวอย่างแผนการสอน

หน่วยที่ 1

– บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello- คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ- วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตัวเองหรือผู้อื่น- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง

หน่วยที่ 2

–  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเอง-  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น look, listen, stand up, sit down, open your book-  คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเช่น    What’s your name?           My name’s ……. .-  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ

หน่วยที่ 3

–   Pronunciation: initial sound /p/-   คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน-   ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น What’s this? It’s a pen.-   คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อสิ่งต่างๆในห้องเรียน สี จำนวน 1-10

หน่วยที่ 4

–  Pronunciation: final sound /d/-  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับครอบครัว-  ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น Who’s this?   This is my mother.-  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเองหรือผู้อื่น

หน่วยที่ 5

–  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Put on the nose. Listen and draw. Listen and colour.-  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้า และรูปทรงต่างๆ-  ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น What colour is it?  It is red.-  คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

หน่วยที่ 6

–  Pronunciation: final sound /t/-  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง-  ประโยคคำถามและคำตอบ  เช่น  What can you see?  I can see….. .-  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

หน่วยที่ 7

–   Pronunciation:  Final sound /k/-   คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอาหาร-   ประโยคคำถามและคำตอบ Do you like………?    Yes, I do. / No, I don’t.-   คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

หน่วยที่ 8

–  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน-  คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา-  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทายในวันคริสต์มาส-  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลงวันคริสต์มาส วันพ่อ วันแม่

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษไปปรับใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนกันดูนะครับ เพื่ออนาคตเด็กไทย เพื่อประเทศไทย

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 22

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

4 thoughts on “แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

  1. amnuay sunanta says:

    โลกออนไลน์..วันนี้ต้องมีคนเก่งๆอย่างพวกท่านที่คอยสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ..ทานที่ยิ่งใหญ่คือให้ทานความรู้..gAMMO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *