ออกเสียงอย่างไรให้คล้ายฝรั่งที่สุด แม้ไม่เป๊ะแต่ก็ 99 %

มีหลายคนที่ฟังฝรั่งไม่ค่อยออกทั้งที่เป็นประโยคที่เรารู้จักดีเสียด้วย ซึ่งพอฟังดูแล้วปรากฏว่าเขาออกเสียงไม่เหมือนเราเลย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ลองมาดูกันซิว่าฝรั่งเค้าออกเสียงอย่างไรกันแน่

ออกเสียงให้คล้ายฝรั่ง

ออกเสียงอย่างไรให้คล้ายเจ้าของภาษา

การออกเสียงให้ได้คล้ายกับเจ้าของภาษามีหลักการที่ควรฝึกเบื้องต้นคือ การเน้นเสียงให้ถูกต้องในระดับคำ และการเชื่อมเสียงในระดับประโยค

การอ่านออกเสียงเป็นคำๆ

การอ่านออกเสียงเป็นคำก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมาย อ่านตรงตัวในดิกชันนารีก็ใกล้เคียงแล้วแหละ เช่น

cat  แค็ท

dog  ดอก

bird  เบิด

pen  เพ็น

แต่ถ้าคำนั้นมีตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไป จะต้องมีคำหนึ่งที่จะต้องเน้นเสียงเป็นพิเศษ หลักการง่ายๆคือ ออกเสียงเป็นเสียงตรี ถ้าดูในดิกชันนารีจะขีดเส้นใต้บ้าง หรือขีดด้านบนบ้าง เพื่อให้รู้ว่าพยางค์นั้นต้องเน้นเสียง เช่น

tiger  ไท๊เกอะ

doctor ด๊อคเทอะ

dictionary ดิ๊กชันนะริ

about อะเบ๊า

situation ซิทชุเอ๊เชิน

การอ่านออกเสียงในประโยค

การอ่านออกเสียงในประโยคก็เป็นให้ยึดการอ่านคำดังด้านบนเป็นเกณฑ์นะครับ  แต่การอ่านประโยคให้ยึดเกณฑ์ไว้ว่า คำไหนที่ขึ้นต้นด้วย ตัว ให้ตัด ตัว ออก แล้วเอาตัวสะกดด้านหน้ามาใส่แทนครับ แต่ถ้า อยู่หน้าประโยคก็ไม่ต้องตัดออก เช่น

Please stand up.

พลีส สแตนด อัพ       มีคำว่า อัพ ที่มี ตัว อ ขึ้นต้นก็ให้ตัดออกก็จะได้

พลีส สแตนด ดัพ

Are you hungry?

อา ยู ฮังกริ๊      ตัว อ ขึ้นต้น ก็ไม่ต้องตัดออก

I like an ant.

ไอ ไลค แอน แอ๊นท   ตัดตัว อ ออก ก็จะไ้ด้

ไอ ไลค แคน แนนท

วิธีการอ่านก็จะเป็นเช่นนี้แล แต่จะมีปัญหากับบรรดาสระทั้งหลายนั่นแหละ เช่น

อา เอ อี ไอ โอ อู อำ เอา  มีตัวสะกดไหม ตอบว่ามี แต่คนไทยไม่ใส่ ถ้าใส่ตัวสะกดก็จะได้

อาร เอย  อีย ไอย โอว อูว อัม เอาว ตัวอย่างเช่น

I am from China.

ไอย แอม ฟรอม ไช๊นะ

ไอย แยม ฟรอม ไช๊นะ

การออกเสียงให้คล้ายฝรั่งก็มีด้วยกันอย่างนี้แล อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็พอเป็นแนวทางนะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *