แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 คลิก

ตัวอย่างเนื้อหาแผนการสอน

Lesson one

– คำ  กลุ่มคำ  และความหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

– ประโยคคำถาม  และคำตอบ  เช่น

A:     What have you got?

B:     I’ve got …………….

– จำนวน  11-20

– คำและประโยคที่ใช้ในการพูดและเขียนเพื่อถามและให้ข้อมูลบอกจำนวนสิ่งของต่างๆ

เช่น    A:     How many …..(plural noun)….. are there?

B:     There is/are …..(number)….. noun.

– คำนามเอกพจน์  และพหูพจน์

– กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น  การเล่นเกม  การร้องเพลง

– คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น วิชาคณิตศาสตร์

– การใช้ภาษาในการฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่ายๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

– การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ

Lesson 2

–  คำ  และประโยคที่ใช้ในการพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน  11-20

–  คำนามเอกพจน์  และพหูพจน์

–  คำศัพท์ และบทสนทนาที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของ  เช่น

A:     How many …..(plural noun)…..  are there?                                                                                                                

B:     There are ….. (numbers)…..  +  noun.

–  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น  วิชาคณิตศาสตร์

–  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น  การร้องเพลง  การเล่นเกม

–  การใช้ภาษาในการฟัง/พูด  ในสถานการณ์ง่ายๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 8

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

2 thoughts on “แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *