คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ต้องจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B ครับ…

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร B

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
39 baby เบ๊บิ เด็ก, ที่รัก
40 back แบ็ค หลัง
41 bad แบด เลว
42 ball บอล ลูกบอล
43 banana บะน๊านะ กล้วย
44 band แบนด วงดนตรี
45 bank แบ๊งค ธนาคาร
46 bar บา ร้านเหล่า, แท่ง
47 barber บ๊าเบอะ ช่างตัดผม
48 base เบส ฐาน
49 basic เบ๊สิค พื้นฐาน
50 basket บาสกิท ตะกร้า
51 bat แบ๊ท ค้างคาว
52 be บี เป็น อยู่ คือ
53 beach บีช ชายหาด
54 bear แบ หมี
55 beat บีท ตี, เอาชนะ
56 beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
57 beauty บิ๊วทิ ความงาม
58 because บิค๊อส เพราะว่า
59 become บิคัม กลายเป็น
60 bed เบด เตียง
61 beer เบีย เบียร์
62 before บิฟอ ก่อน
63 begin บิกิน เริ่ม
64 behind บิไฮด หลัง
65 believe บิลิฝ เชื่อ
66 bell เบ็ล กระดิ่ง
67 below บิโล ใต้
68 beside บิไซ๊ด ข้างๆ
69 best เบสท ดีที่สุด
70 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
71 between บิทวีน ระหว่าง
72 big บิก ใหญ่
73 bike ไบค จักรยาน
74 bird เบิด นก
75 bit บิท ส่วน
76 bitter บิทเทอะ ขม
77 black แบลค ดำ
78 block บล็อก ช่วงตึก
79 blood บลัด เลือด
80 blow บโล (ลม) พัด, เป่า
81 blue บลู สีฟ้า
82 board บอด กระดาน, กรรมการ
83 boat โบท เรือ
84 body บ๊อดิ ร่างกาย
85 bone โบน กระดูก
86 book บุค หนังสือ
87 boring บ๊อริง น่าเบื่อ
88 both โบธ ทั้งคู่
89 bottom บ๊อทเทิม ก้น
90 box บ๊อกซ กล่อง
91 boy บอย เด็กชาย
92 branch บรานช สาขา, กิ่ง
93 bread เบรด ขนมปัง
94 break เบรก ทำแตก
95 bright ไบรท สว่าง, ฉลาด
96 bring บริง นำมา
97 broad บรอด กว้าง
98 brother บรัธเดอะ พี่ชาย
99 brown บราวน สีน้ำตาล
100 build บิลด สร้าง
101 burn เบิน เผา
102 bury เบ๊อริ ฝัง
103 bus บัส รถบัส
104 but บัท แต่
105 butter บั๊ทเทอะ เนย
106 buy บาย ซื้อ
107 by บาย โดย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 284

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

2 thoughts on “คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

  1. mutita says:

    เข้าใจว่าคงพิมพ์คลาดเคลื่อนค่ะ ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด B 83 boat โบท กระดาษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *