คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย f รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย f ครับ…

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร F

คำศัพท์ใช้บ่อย อักษร F
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
275 face เฟส หน้า
276 fact แฟ็คท ข้อเท็จจริง
277 fair แฟ ยุติธรรม
278 fall ฟอล ตก
279 family แฟ๊มลิ ครอบครัว
280 famous เฟ็มัส มีชื่อเสียง
281 far ฟา ไกล
282 farm ฟาม ฟาร์ม
283 farmer ฟ๊าเมอะ เกษตรกร
284 fast ฟาสท เร็ว
285 fat แฟ็ท อ้วน
286 father ฟาเธอะ พ่อ
287 favorite เฟ็ฝริท ที่ชื่นชอบ
288 fear เฟีย กลัว
289 feather เฟ็ทเธอ ขน
290 feed ฟีด ป้อนอาหาร
291 feel ฟีล รู้สึก
292 feet ฟีท เท้า
293 few ฟิว สองสาม
294 field ฟีลด ทุ่ง
295 fight ไฟท ต่อสู้
296 figure ฟิกเกอะ รูปร่าง
297 fill ฟิล เติม
298 final ไฟ๊นัล สุดท้าย
299 find ไฟนด พบ
300 fine ไฟน ดี
301 finger ฟิงเกอะ นิ้ว
302 finish ฟินนิช จบ
303 fire ไฟร ไฟ
304 first เฟิสท แรก
305 fish ฟิช ปลา
306 fit ฟิท  พอดี
307 five ไฟฝ ห้า
308 flag แฟลก ธง
309 flat แฟลท เรียบ, แบน
310 floor ฟลอ พื้น
311 flow ฟโล ไหล
312 flower เฟลาเวอะ ดอกไม้
313 fly ฟลาย บิน
314 follow ฟ๊อลโล ติดตาม
315 food ฟูด อาหาร
316 foot ฟุท เท้า
317 for ฟอ สำหรับ
318 force ฟอซ บังคับ, แรง
319 forest ฟ๊อเร็สท ป่า
320 form ฟอม รูปแบบ
321 four ฟอ สี่
322 forward ฟ๊อเวิด ไปข้างหน้า
323 free ฟรี เปล่า, อิสระ
324 fresh เฟร็ช ใหม่, สดชื่น
325 fridge ฟริจ ตู้เย็น
326 friend เฟรนด เพื่อน
327 from ฟรอม จาก
328 front ฟรั๊น ข้างหน้า
329 fruit ฟรูท ผลไม้
330 full ฟุล เต็ม
331 fun ฟัน สนุก
332 funny ฟั๊นนิ ตลก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 188

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *