คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J-K รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J และ K ค่อนข้างน้อยครับสำหรับสองตัวนี้เลยเอามารวมกัน

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร J K

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J และ K
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
429 jam แจม แยม
430 job จอบ งาน
431 join จอยน เข้าร่วม
432 joy จอย ความสนุก
433 judge จัจ ตัดสิน, ผู้พิพากษา
434 jump จัมพ กระโดด
435 just จัสท เพิ่งจะ
436 keep คีพ เก็บ, เลี้ยง
437 key คี กุญแจ
438 kill คิล ฆ่า
439 kind ไคด ใจดี, ชนิด
440 king คิง ราชา
441 know โน รู้

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 209

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *