get used to กับ be used to แปลว่าอะไร ต่างจากหลักการใช้ used to ยังไง ไปดูกันบัดนาว…

get used to และ be used to แปลว่า คุ้นเคย หรือ ชิน นั่นแหละครับ สองคำนี้จะใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ used to นะครับ เลือกใช้ให้ถูกกับสถานการณ์นะครับ ประเดี๋ยวจะสื่อความหมายไปคนละประเด็น

get used to

การใช้ get used to กับ be used to…

ข้อพึงระวังให้ดีก็คือ… ถ้าหลัง to เป็นคำกริยา จะต้องเป็นกริยาเติม ing นะครับ….อย่าลืมกันเลยเชียว

 • am used to driving in the city.
  ฉันคุ้นเคยกับการขับรถในเมือง
 • He is used to living in the country.
  เขาชินกับการอยู่ในประเทศเมืองหนาว
 • We get used to working hard.
  พวกเราชินกับการทำงานหนัก
 • They are used to going to bed late.
  พวกเขาชินกับการเข้านอนดึก

ถ้าจะพูดถึงอนาคต ก็ใช้คำว่า will ที่แปลว่า จะ เข้ามาแทรกในประโยค เช่น

 • I’m sure that you will be used to living here.
  ผมมั่นใจว่าคุณจะชินกับการอยู่ที่นี่

หลัง to จะเป็น สรรพนาม หรือคำนาม ก็ได้เช่นกันครับ

 • I’m not used to spicy food.
  ฉันคุ้นเคยกับอาหารรสจัด (กินมาแต่เกิด)
 • She’s used to children.
  หล่อนคุ้นเคยกับเด็กๆ (เพราะเป็นครูอนุบาล)
 • You will be soon used to it.
  อีกไม่นานคุณจะคุ้นเคยกับมัน (กับอะไรนั้นรู้กันสองคน)

การใช้ used to

used to แปลว่า เคยๆทำสิ่งนั้นในอดีต ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว เช่น

คำกริยาที่ตามมาใช้ infinitive (กริยาช่อง 1 ในรูป base form)

 • I used to work hard.
  ฉันเคยทำงานหนัก (ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว)
 • I used to smoke.
  ฉันเคยสูบบุหรี่ (ตอนนี้ไม่สูบแล้ว)

เรียนรู้เพิ่มเติม > การใช้ used to < คลิก

เปรียบเทียบ

 • I used to work hard.
  ฉันเคยทำงานหนัก (ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว งานเบาขึ้น)
 • I’m used to working hard.
  ฉันชินกับการทำงานหนัก (ก็ทำงานหนักมาตลอดไง)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 18

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *