การบอกทาง ภาษาอังกฤษง่ายๆ คุณก็บอกทิศทางได้ เขาไปไม่หลงแน่นอน…

การบอกทิศทางหรือบอกเส้นทางนั้น ไม่ได้ยากเย็นนะครับ…จริง จิ๊ง… บอกทางเป็นภาษาไทยได้ การบอกทางภาษาอังกฤษก็ง่ายๆเช่นกัน ใช้คำศัพท์และสำนวนไม่กี่คำเอง

แต่ทว่าส่วนใหญ่มักจะกลัวหรือประหม่ากันเสียมากกว่า หากมีชาวต่างชาติมาขอความช่วยเหลือในเรื่องเส้นทางที่เขากำลังจะไป ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้อยู่แล้ว…

การบอกทาง ภาษาอังกฤษ

การบอกทาง ภาษาอังกฤษ…?

ก่อนอื่น มาดูคำถามกันก่อนนะครับ ปกติแล้วเขาจะถามกันว่าอย่างไร

สมมติว่า สถานที่ต้องการจะไปคือ สนามบิน (airport) ก็แล้วแล้วกัน ถ้าเป็นสถานที่อื่นก็เป็นจาก airport เป็นสถานที่ที่ต้องการ คำถามก็จะประมาณนี้

สำนวนการถามทาง

Excuse me.  Where is the airport?
เอ็กซกิวส มี แว อิส ดิ แอ๊พอท
ขอโทษครับ สนามบินอยู่ตรงไหน

Excuse me. How can I get to the airport?
เอ็กซกิวส มี ฮาว แคน ไอ เก็ท ทู ดิ แอ๊พอท
ขอโทษครับ ผมจะไปสนามบินได้อย่างไร

Excuse me. Could you tell me the way to the airport?
เอ็กซกิวส มี คุด ยู เท็ล มี เดอะ เว ทู ดิ แอพ๊อท
ขอโทษครับ คุณช่วยบอกทางผมไปสนามบินได้ไหม

สำนวนการบอกทาง

คำศัพท์ และสำนวนสำหรับการบอกทาง ก็มีประมาณนี้นะครับ ไม่กี่สำนวนก็สามารถบอกทิศทางได้แล้ว

Go straight on
โก สเตรท ออน = ตรงไป

Go straight ahead
โก สเตรท อะเฮด  = ตรงไป

Go past …..
โก พาสท   = ผ่าน….ไป

Turn left
เทิน เล็ฟท = เลี้ยวซ้าย

Turn right
เทิน ไรท = เลี้ยวขวา

Take the second left
เทค เดอะ เซ๊เคิน เล็ฟท = เลี้ยวซ้ายแยกที่สอง

Take the second right
เทค เดอะ เซ๊เคิน ไร๊ท = เลี้ยวขวาแยกที่สอง

Take the third left
เทค เดอะ เธิด เล็ฟท = เลี้ยวซ้ายแยกที่สาม

Take the third right
เทค เดอะ เธิด ไร๊ท = เลี้ยวขวาแยกที่สาม

On the left
ออน เดอะ เล็ฟท = ด้านขวามือ

On the right
ออน เดอะ ไรท = ด้านซ้ายมือ

The traffic light
เดอะ แทรฟิค ไลท = ไฟจราจร

Crossroad
ครอสโรด = สี่แยก

Go straight on. Turn left. It’s on the left.
โก สเตรท ออน เทิน เล็ฟท อิทส ออน เดอะ เล็ฟท
ตรงไป เลี้ยวซ้าย มันอยู่ด้านซ้ายมือ

Go straight ahead. Turn right. It’s on the right.
โก สเตรท อะเฮด เทิน ไร๊ท อิทส ออน เดอะ ไร๊ท
ตรงไป เลี้ยวขวา มันอยู่ด้านขวามือ

Go past the crossroad. It’s on the right.
โก พาสท เดอะ ครอสโรด อิทส ออน เดอะ ไรท.
ผ่านสี่แยกไป มันอยู่ด้านขวามือ

Go past the crossroad. It’s on the left.
โก พาสท เดอะ ครอสโรด อิทส ออน เดอะ เล็ฟท.
ผ่านสี่แยกไป มันอยู่ด้านซ้ายมือ

Go straight ahead. Take the second right. It’s on the left.
โก สเตรท อะเฮด เทค เดอะ เซ็เคิน ไร๊ท อิทส ออน เดอะ เล็ฟท
ตรงไป เลี้ยวขวาแยกที่สอง มันอยู่ด้านซ้ายมือ

Go straight ahead. Take the third left. It’s on the right.
โก สเตรท อะเฮด เทค เดอะ เซ็เคิน เล็ฟท อิทส ออน เดอะ ไร๊ท
ตรงไป เลี้ยวซ้ายแยกที่สาม มันอยู่ด้านขวามือ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 20

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *