กริยา 3 ช่อง go คือ… go went gone มาดูคำอ่านคำแปล พร้อมประโยคกั๊นน…

คำว่า go แปลว่า ไป ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำนี้คือ go went gone ทั้งสามคำมันก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละครับ แต่หลักการนำไปใช้ เขาใช้ยังไงกัน ไปดูตัวอย่างประโยคให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเลยครับ

กริยา 3 ช่อง go

กริยา 3 ช่อง go: ไป

ช่อง 1ช่อง 2 ช่อง 3
gowentgone
โกเว็นทกอน

ตัวอย่างประโยค

มาดูตัวอย่างประโยคการนำไปใช้ของกริยา 3 ช่องกันนะครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น

ช่อง 1 go

ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป

 • I go to school by bus.
  ฉันไปโรงเรียนโดยรถบัส
 • Sam goes shopping every month.
  แซมไปชอปปิ้งทุกเดือน

ช่อง 2 went

ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต

 • They went to the zoo yesterday.
  พวกเขาไปสวนสัตว์เมื่อวานนี้
 • Tom went back to England last week.
  ทอมกลับไปอังกฤษเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

ช่อง 3 gone

ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 • She has gone to her house.
  หล่อนกลับบ้านของหล่อนแล้ว
 • The train had gone before we got to the station.
  รถไฟออกไปก่อนแล้ว ก่อนที่เราไปถึงสถานีรถไฟ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 120

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *