กริยา 3 ช่อง read คือ.. read read read เขียนเหมือนแต่ออกเสียงต่างกันนะจ๊ะ…

คำว่า read แปลว่า อ่าน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำนี้คือ read read read ทั้งสามคำมันก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละครับ แต่หลักการนำไปใช้ เขาใช้ยังไงกัน ไปดูตัวอย่างประโยคให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเลยครับ

กริยา 3 ช่อง read

กริยา 3 ช่อง read: อ่าน

คำนี้จะไม่มีการผันรูป นะครับ เขียนเหมือนกันทุกตัว แต่ออกเสียงต่างกันนะเออ ถ้าเป็นช่อง 1 อ่านว่า หรีด ส่วนช่อง 2 กับ 3 ให้อ่านว่า เหร็ด

ช่อง 1ช่อง 2 ช่อง 3
readreadread
หรีดเหร็ดเหร็ด

ตัวอย่างประโยค

มาดูตัวอย่างประโยคการนำไปใช้ของกริยา 3 ช่องกันนะครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น

ช่อง 1 read

ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป

 • I always read a book before going to bed.
  ฉันอ่านหนังสือก่อนเข้านอนเสมอ
 • My dad reads a newspaper every morning.
  พ่อของฉันอ่านหนังสือพิพม์ทุกเช้า

ช่อง 2 read

ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต

 • I read Gone with the Wind last week.
  ฉันอ่าน กอน วิธ เดอะ วินด อาทิตย์ที่แล้ว
 • Jenny read the story to the class yesterday.
  เจนนี่อ่านนิทานหน้าชั้นเรียนเมื่อวานนี้

ช่อง 3 read

ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 • I have read two children’s stories.
  ฉันอ่านเรื่องสั้นเด็กแล้วสองเรื่อง
 • He had read a book before he went to bed.
  เขาอ่านหนังสือ ก่อนเขาเข้านอน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 19

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *