ไม่มี ภาษาอังกฤษ ฉันไม่มี…พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรได้บ้าง ไปเรียนรู้กันเลย

คำว่า ไม่มี ภาษาอังกฤษคือ not have นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมี คำหรือสำนวนอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เหมือนกัน แต่ต้องดูนึดนึงว่าเขาใช้กันในบริบทไหนบ้าง เช่น have no, there is no, there is not, there’s nothing, etc.

ไม่มี ภาษาอังกฤษ

ไม่มี ภาษาอังกฤษ…

ถ้าเอาคำว่า ไม่มี เป็นตัวตั้ง แล้วเราพยายามหาความหมายของภาษาอังกฤษมาเทียบเคียงแล้วละก้อ…จะมีหลากหลายสำนวนมากเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องพึงระวังหลักการนำไปใช้นิดนึง เพราะว่าแต่ละคำหรือสำนวน ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง เจ้าของภาษาเขาจะงงเอาได้หน่ะ…

…ไม่มี…not have / have no

คำว่าไม่มี ในบริบทประมาณว่า ฉันไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะใช้ …not have ภาษาพูดมักย่อเป็น …n’t have

 • I don’t have a pen.
  ฉันไม่มีปากกา
 • I don’t have any time.
  ฉันไม่มีเวลา
 • She doesn’t have any siblings.
  หล่อนไม่มีพี่น้องเลย
 • Sam didn’t have a job. That’s why he didn’t have money.
  แซมไม่มีงานทำ นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่มีเงิน

อีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้คือ have no

 • I have no pens.
  ฉันไม่มีปากกา
 • I have no time.
  ฉันไม่มีเวลา
 • She has no patience.
  หล่อนไม่มีความอดทน
 • You have no rights.
  คุณไม่มีสิทธิ์

ไม่มี…There is no…/ There is not

คำว่าไม่มี ในบริบทประมาณว่า ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะใช้ There is no…/ There is not… ตามด้วยคำนาม

 • There’s no way!
  ไม่มีทาง
 • There’s no problem at all!
  ไม่มีปัญหาเลย
 • There’s not any sugar in the kitchen.
  ไม่มีน้ำตาลเลยในห้องครัว
 • There are no jobs out there!
  ไม่มีงานทำเลยที่นั่น
 • There are no good roads in this city.
  ไม่มีถนนดีๆหรอกในเมืองนี้

ไม่มีอะไร there’s nothing

สำนวน ไม่มีอะไร หรือ ไม่มีสิ่งใด ภาษาอังกฤษ คือ There’s nothing

 • There’s nothing to lose.
  ไม่มีอะไรต้องสูญเสีย
 • There’s nothing you can do.
  ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้
 • There is nothing more important than love.
  ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าความรัก

และถ้าเจอสำนวน I have nothing! ความหมายคือ ฉันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 15

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *