ไม่มี ภาษาอังกฤษ ฉันไม่มี…พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรได้บ้าง ไปเรียนรู้กันเลย

0
69

คำว่า ไม่มี ภาษาอังกฤษคือ not have นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมี คำหรือสำนวนอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เหมือนกัน แต่ต้องดูนึดนึงว่าเขาใช้กันในบริบทไหนบ้าง เช่น have no, there is no, there is not, there’s nothing, etc.

ไม่มี ภาษาอังกฤษ

ไม่มี ภาษาอังกฤษ…

ถ้าเอาคำว่า ไม่มี เป็นตัวตั้ง แล้วเราพยายามหาความหมายของภาษาอังกฤษมาเทียบเคียงแล้วละก้อ…จะมีหลากหลายสำนวนมากเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องพึงระวังหลักการนำไปใช้นิดนึง เพราะว่าแต่ละคำหรือสำนวน ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง เจ้าของภาษาเขาจะงงเอาได้หน่ะ…

…ไม่มี…not have / have no

คำว่าไม่มี ในบริบทประมาณว่า ฉันไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะใช้ …not have ภาษาพูดมักย่อเป็น …n’t have

 • I don’t have a pen.
  ฉันไม่มีปากกา
 • I don’t have any time.
  ฉันไม่มีเวลา
 • She doesn’t have any siblings.
  หล่อนไม่มีพี่น้องเลย
 • Sam didn’t have a job. That’s why he didn’t have money.
  แซมไม่มีงานทำ นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่มีเงิน

อีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้คือ have no

 • I have no pens.
  ฉันไม่มีปากกา
 • I have no time.
  ฉันไม่มีเวลา
 • She has no patience.
  หล่อนไม่มีความอดทน
 • You have no rights.
  คุณไม่มีสิทธิ์

ไม่มี…There is no…/ There is not

คำว่าไม่มี ในบริบทประมาณว่า ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะใช้ There is no…/ There is not… ตามด้วยคำนาม

 • There’s no way!
  ไม่มีทาง
 • There’s no problem at all!
  ไม่มีปัญหาเลย
 • There’s not any sugar in the kitchen.
  ไม่มีน้ำตาลเลยในห้องครัว
 • There are no jobs out there!
  ไม่มีงานทำเลยที่นั่น
 • There are no good roads in this city.
  ไม่มีถนนดีๆหรอกในเมืองนี้

ไม่มีอะไร there’s nothing

สำนวน ไม่มีอะไร หรือ ไม่มีสิ่งใด ภาษาอังกฤษ คือ There’s nothing

 • There’s nothing to lose.
  ไม่มีอะไรต้องสูญเสีย
 • There’s nothing you can do.
  ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้
 • There is nothing more important than love.
  ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าความรัก

และถ้าเจอสำนวน I have nothing! ความหมายคือ ฉันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....