การใช้ home กับ house แตกต่างกันอย่างไร เลือกใช้อันไหนระหว่าง 2 คำนี้…

Home กับ House แตกต่างกันทั้งคำที่เขียน และการนำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ถ้าเรารู้จักคำว่า collocation หรือกลุ่มคำที่มักมาคู่กัน เราจะไม่ประสบปัญหาเลยในการใช้ โดยเฉพาะเจ้าของภาษาเนี่ย..เขาจะรู้เลยว่าระหว่าง 2 คำนี้ใช้แตกต่างกันในบริบทไหนบ้าง

home กับ house
home กับ house

home กับ house แตกต่างกันอย่างไร

ก่อนอื่นมาดูความหมายของ 2 คำนี้จาก Cambridge dictionary ก่อนละกัน….

 • Home: the house, apartment, etc. where you live, especially with your family:
  โฮม คือ บ้าน อะพาร์ตเมนต์ หรืออื่นๆ ที่คุณอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับครอบครัวคุณ
 • House: a building that people, usually one family, live in:
  เฮาส์ คือ อาคารที่ผู้คน โดยปกติแล้วมีหนึ่งครอบครัวอาศัยอยู่

สรุปให้เข้าใจคอนเซ็ปต์หลักคือ..

 • Home คือ ที่อยู่อาศัย ส่วน House คือ ตัวอาคาร
 • Home เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ผูกพัน เป็นนามธรรม ส่วน House เกี่ยวข้องกับลักษณะรูปร่างของตัวบ้าน เป็นรูปธรรม

วลีเกี่ยวกับ Home

ถ้าพูดถึงบ้านซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึก หรือที่อาศัย จะใช้คำว่า Home เช่น

 • Let’s go home.
  กลับบ้านกันเถอะ
 • She’s coming home.
  หล่อนกำลังกลัมมาบ้าน
 • Jo leaves home at 7.
  โจออกจากบ้านเวลา 7 นาฬิกา
 • I’ll stay at home today.
  ฉันจะอยู่บ้านวันนี้
 • We work from home.
  พวกเราทำงานที่บ้าน
 • All I want is a happy home.
  สิ่งที่ฉันต้องการคือบ้านสุขสันต์
 • They are form a broken home.
  พวกเขามาจากบ้านแตกสาแหรกขาด
 • I have two homes- one is in the city and the other is in the country.
  ฉันมีบ้านอยู่สองที่ ที่หนึ่งอยู่ในเมือง และอีกที่อยู่ในชนบท

วลีเกี่ยวกับ House

ถ้าพูดถึงบ้านซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ จะใช้ house

 • There are a few house along the river.
  มีบ้านสองสามหลังริมแม่น้ำ
 • My house is small but his house is big.
  บ้านของฉันหลังเล็ก แต่บ้านของเขาหลังใหญ่
 • The house on the hill is red.
  บ้านที่อยู่บนเนินเขาสีแดง
 • Jane lives in a little house with her mom.
  เจนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับแม่ของเธอ
 • Sam is at Tom’s house now.
  แซมอยู่ที่บ้านของทอมตอนนี้
 • We’re going to buy a new house.
  พวกเรากำลังจะซื้อบ้านหลังใหม่
 • Dad is painting a house.
  พ่อกำลังทาสีบ้าน
 • I have two houses- one is big and the other is small.
  ฉันมีบ้านสองหลัง หลังหนึ่งใหญ่ และอีกหลังเล็ก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 6

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *