บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 11 How many? จำนวนเท่าไหร่

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการถามตอบจำนวนของสิ่งของต่างๆครับ ว่ามีจำนวนกี่คน กี่อัน กี่ตัว ฯลฯ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • สามารถถามตอบจำนวนสิ่งของต่างๆได้

How many?
ฮาว เม็นนิ (จำนวนเท่าไหร)
3 books.
3 หนังสือ (หนังสือ 3 เล่ม)

How many books are there.
ฮาว เม็นนิ บุ๊คส อา แด (มี หนังสือ จำนวนเท่าไหร่)
There are three books.
แด อา ธรี บุ๊คส (มี สาม หนังสือ = มีหนังสือสามเล่ม)
There is one book.
แด อิส วัน บุค (มีหนึ่งหนังสือ = มีหนังสือหนึ่่งเล่ม)

How many cars are there?
ฮาว เม็นนิ คาส อา แด (มี รถยนต์ จำนวนเท่าไหร่)
There are five cars.
แด อา ไฟฝ คาส (มี ห้า รถยนต์ = มีรถยนต์ห้าคัน)
There is one car?
แด อิส วัน คา (มี หนึ่ง รถยนต์ = มีรถยนต์หนึ่งคัน)

How many balls are there?
ฮาว เม็นนิ บอลส อา แด (มี บอล จำนวนเท่าไหร่)
There are five ball.
แด อิส วัน บอล (มี หนึ่ง บอล = มีบอลหนึ่งลูก)

How many boxes are there?
ฮาว เม็นนิ บ็อกซเซ็ส อา แด (มี กล่อง จำนวนเท่าไหร่)
There are one box.
แด อิส วัน บ็อกซ (มีหนึ่งกล่อง = มีกล่องหนึ่งใบ)

คำศัพท์และความหมาย
how ฮาว อย่างไร
many เม็นนิ มาก
How many ฮาว เม็นนิ จำนวนเท่าไหร่
are อา เป็น อยู่ คือ
there แด ที่นั่น
there are แด อา มี
there is แด อิส มี
book บุ๊ค หนังสือ
car คา รถยนต์
ball บอล ลูกบอล
box บ็อกซ กล่อง
Tips:

การถามสั้นๆว่า How many? ที่แปลว่าเท่าไหร่นั้น จะต้องแสดง หรือชี้สิ่งของนั้นๆให้คู่สนทนาดูด้วย จะได้รู้ว่าหมายถึงอะไร

การเติม s ที่ท้ายคำนาม หมายความว่า สิ่งๆนั้นมีจำนวนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป เช่น

book หนังสือ
books หนังสือหลายเล่ม

car รถยนต์
cars รถยนต์หลายคัน

แต่ไม่ใช่ทุกคำจะเติม s ได้เลย ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

There is + นามเอกพจน์

There is a book. There is a car.

There are + นามพหูพจน์

There are books. There are cars.

ศึกษาเพิ่มเติม การใช้ There is / There are

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 12

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *