ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง ภาษาอังกฤษ จะพูดว่าอย่างไรได้บ้าง จดจำไว้อาจได้ใช้แน่นอน

ถ้าคนที่สามารถสื่อสารได้คล่องแคล่ว สำนวนนี้อาจไม่ต้องใช้ แต่ถ้าพูดได้นิดหน่อย อยากจะบอกฝรั่งว่า ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง จะพูดบอกเขาว่าอย่างไรดี

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง

สำนวนที่จะบอกว่าฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง หรือพูดได้นิดหน่อย มีหลายสำนวนที่สามารถเลือกนำไปใช้ได้ดังนี้

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง

 • I can’t speak English well.
  ไอ แค๊นท สปีค อิงลิช เว็ล
  ฉันไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • My English isn’t very good.
  มาย อิงลิช อิ๊สเซินท เว๊ริ กูด
  ภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยดี

ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย

 • I speak a little English.
  ไอ สปีค อะ ลิ๊ทเทิล อิ๊งลิช
  ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น

 • I can’t speak English.
  ไอ แค๊นท สปีค อิ๊งลิช
  ฉันไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ถ้าเราบอกเขาว่า “ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย” เราก็จะบอกให้คู่สนทนาพูดช้าๆ เพื่อเราจะได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้สำนวนดังนี้

พูดช้าหน่อย

 • Slowly, please.
  สโล๊ลิ พลีส
  ช้าๆหน่อย
 • Could you speak slowly, please?
  คุด ยู สปีค สโล๊ลิ พลีส
  คุณช่วยพูดช้าหน่อย

แต่ถ้าเราพูดไม่ได้เลย ก็ถือว่าจบข่าว… I can’t speak English!

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 67

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *