Infinitive คืออะไร การใช้ Infinitive with to กับ Infinitive without to ต่างกันอย่างไร

Infinitive คืออะไร ทำไมต้องพูดถึงกันนะ ขอตอบให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้เลยว่า Infinitive คือคำกริยาในรูปปกติ ที่ไม่มีการเติมเสริมแต่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็น s หรือ ing หรือแม้แต่ ed  หลักการใช้มันก็มีอยู่ไม่กี่ข้อหรอก เดี๋ยวเรามาเรียนรู้หลักการใช้กันนะครับ

infinitive คือ

Infinitive คืออะไร

Infinitive หรือ Verb Infinitive คืออะไร ก็ได้เกริ่นให้ทราบแล้วว่า มันก็คือ คำกริยาเดิม ที่อยู่ในรูปปกติ ไม่ต้องเติมคำใดๆต่อท้ายทั้งสิ้น ถ้าใครเรียนหลักไวยากรณ์ มันก็คือกริยาช่องที่ 1 เดิมๆนั่นเอง  เช่น come, go, walk, run, swim เป็นต้น ซึ่ง Infinitive ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  • Infinitive with to
  • infiniive without to

1. Infinitive with to คืออะไร

ตอบให้เข้าใจง่ายคือ คำกริยามี to นำหน้านั่นเอง  เช่น to go, to know, to drive etc. สาเหตุที่ต้องมี to นำหน้าเพราะคำที่อยู่ข้างหน้าเป็นตัวบังคับว่าต้องใช้ to นำหน้านะ ไม่งั้นผิดหลักภาษา

I want know.
ไอ ว็อน โน
ผม อยาก รู้

ภาษาไทยถูกต้อง แต่ภาษาอังกฤษยังไม่ถูก ที่ถูกคือ I want to know.

I learn drive.
ไอ เลิน ไดรฝ
ฉัน เรียน ขับรถ

ดูแล้วมันน่าจะถูก แต่ที่ถูกคือ I learn to drive.

คำกริยาต่อไปนี้มักจะตามด้วย infinitive with to

agree อะกรี๊ เห็นด้วย
arrange อเร๊นจ จัดแจง
ask อาสค เชิญ
begin บิกิ๊น เริ่ม
choose ชูส เลือก
continue คันทิ๊นิว ทำต่อไป
decide ดิไซ๊ด ตัดสินใจ
fail เฟล ล้มเหลว
forget เฟอะเก็ท ลืม
hate เฮท เกลียด
help เฮลพ ช่วย
hope โฮพ หวัง
learn เลิน เรียน
like ไลค ชอบ
love ลัฝ รัก
manage แม๊นนิจ จัดการ
need นีด ต้องการ
offer อ๊อเฟอะ เสนอ
plan แพลน วางแผน
promise พร๊อมิส สัญญา
refuse ริฟิ๊วส ปฏิเสธ
remember ริเม็มเบอะ จดจำ
start สต๊าท เริ่ม
try ทราย พยายาม
want ว็อน ต้องการ

ตัวอย่างประโยคกริยาตามด้วย infinitive with to

I tried to do it again.
ไอ ทรายดึ ทุ ดู อิท อะเก๊น
ฉัน พยายาม ที่จะ ทำ อีกครั้ง

I promise to go with you.
ไอ พร๊อมิส ทุ โก วิธ ยู
ฉัน สัญญา ที่จะ ไป กับ คุณ

Jo asked me to come to his party.
โจ อาสคทึ มี ทุ คัม ทุ ฮิส พ๊าทิ
โจ เชื้อเชิญ ผม ให้มา งาน ปาร์ตี้ ของเขา

It began to rain when I got home.
อิท บิแก๊น ทุ เรน เว็น ไอ ก็อท โฮม
ฝน เริ่ม ตก ตอนที่ ฉัน ไปถึง บ้าน

We hope to hear from you soon.
วี โฮพ ทุ เฮีย ฟรอม ยู ซูน
พวกเรา หวังว่า จะได้ยินข่าว จาก คุณ เร็วๆนี้

She planned to leave tomorrow.
ชี แพลนดึ ทุ ลีฝ ทุม๊อโร
หล่อน วางแผน ที่จะ ไป วันพรุ่งนี้

คำคุณศัพท์ที่มักตามด้วย Infinitive with to

นอกจากคำกริยาแล้ว ยังมีคำคุณศัพท์บางคำ ที่มีคำกริยา infinitive with to ตามหลัง เช่น

able เอ๊เบิล สามารถ
anxious แอ๊งเชิส กังวล
clever เคล็ฝเวอะ ฉลาด
difficult ดิ๊ฟฟิเคิลท ยาก
disappointed ดิสสะพ๊อยเท็ด ผิดหวัง
eager อี๊เกอะ กระตือรือร้น
easy อี๊สิ ง่าย
foolish ฟุ๊ลลิช โง่
glad แกลด ดีใจ
happy แฮ็พพิ มีความสุข
hard ฮาด ยาก
impossible อิมพ๊อซซะเบิล เป็นไปไม่ได้
keen คีน กระตือรือร้น
likely ไล๊คลิ น่าจะ
nice ไนซ ดี
pleased พลีสดึ ยินดี
possible พ๊อซซะเบิล เป็นไปได้
proud พราวดึ ภูมิใจ
ready เร็ดดิ พร้อม
right ไรท ถูกต้อง
sad แซด เศร้า
silly ซิ๊ลลิ งี่เง่า
surprised เซอะไพร๊สทึ แปลกใจ
unable อันเน๊เบิล ไม่สามารถ
unhappy อันแฮ็พพิ ไม่มีความสุข
unlikely อันไล๊คลิ ไม่น่าจะ
wrong รอง ผิด

ตัวอย่างประโยคคำคุณศัพท์ตามด้วย infinitive with to

It’s easy to speak English.
อิทส อี๊สิ ทุ สปีค อิ๊งลิช
มันง่ายที่จะพูดอังกฤษ

I’m glad to hear that.
ไอม แกลด ทุ เฮีย แด็ท
ฉันดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น

It’s very hard to win this game.
อิทส ฮาด ทุ วิน ดิส เกม
มันยากมากที่จะชนะเกมนี้

I’m ready to go.
ไอม เร็ดดิ ทุ โก
ฉันพร้อมจะไปแล้ว

She’s surprised to see me here.
ชีส เซอะไพร๊สทึ ทุ ซี มี เฮีย
หล่อนแปลกใจที่พบฉันที่นี่

It’s wrong to say like that.
อิทส รอง ทุ เซ ไลค แด็ท
มันผิดที่พูดเช่นนั้น

2. Infinitive without to คืออะไร

Infinitive without to ก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องมี to นำหน้า นั่นเอง เช่น come, go, run, play etc. สาเหตุที่ไม่ต้องมี to ก็เป็นเพราะคำที่อยู่ข้างหน้าอีกนั่นแหละเป็นตัวบังคับว่าห้ามเติม to ถ้าเติมเมื่อไหร่ ผิดหลักภาษาทันที ก็คือไม่มีใครเขาพูดเช่นนี้นั่นเอง 

คำกริยาต่อไปนี้มักจะตามด้วย infinitive without to

2.1 กริยาช่วย modal auxiliary verb

can แคน สามารถ
could คุด สามารถ
may เม อาจจะ
might ไมท อาจจะ
will วิล จะ
would วุด จะ
shall แชล จะ
should ชุด ควรจะ
must มัสท ต้อง
need นีด จำเป็น
dare แด กล้า
ought to ออท ทู ควรจะ
used to ยูส ทู เคย

ตัวอย่างประโยค

I can to swim.  ×
I can swim. 
ฉันว่ายน้ำเป็น

You should to go now. ×
You should go now. 
คุณควรจะไปเดี๋ยวนี้

I will to love you forever. ×
I will love you forever.
ฉันจะรักคุณเสมอ

You must to listen. ×
You must listen.
คุณต้องฟัง

2.2 กริยาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส และกริยาอื่นๆบางตัว เช่น

hear เฮีย ได้ยิน
feel ฟีล รู้สึก
watch ว็อท ดู
see ซี เห็น
let เล็ท ปล่อย
help เฮ็ลพ ช่วย
make เมค ทำ
let’s เล็ทส กันเถอะ
had better แฮด เบ็ทเทอะ ควรจะ
would rather วุด ร๊าเดอะ อยาก
would sooner วุด ซู๊นเนอะ อยาก

ตัวอย่างประโยค

I hear the bird to sing. ×
I hear the bird sing. 
ฉันได้ยินนกร้องเพลง

Don’t let her to go. ×
Don’t let her go. 
อย่าปล่อยเธอไป

Sam often make me to cry. ×
Sam often make me cry.  
แซมทำให้ฉันร้องไห้บ่อยๆ

I had better to go now.  ×
I had better go now. 
ฉันควรจะไปเดี๋ยวนี้

หลักการใช้ Infinitive with to กับ Infinitive without to โดยหลักๆก็มีแค่นี้นะครับ อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเล็กน้อย ก็ค่อยสังเกตุเอาแล้วกัน แต่หลักใหญ่ๆก็ได้กล่าวให้ได้ทราบกันแล้ว ณ ที่นี้

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 817

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *