Infinitive คืออะไร การใช้ Infinitive with to กับ Infinitive without to ต่างกันอย่างไร

0
6339

Infinitive คืออะไร ทำไมต้องพูดถึงกันนะ ขอตอบให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้เลยว่า Infinitive คือคำกริยาในรูปปกติ ที่ไม่มีการเติมเสริมแต่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็น s หรือ ing หรือแม้แต่ ed  หลักการใช้มันก็มีอยู่ไม่กี่ข้อหรอก เดี๋ยวเรามาเรียนรู้หลักการใช้กันนะครับ

infinitive คือ

Infinitive คืออะไร

Infinitive หรือ Verb Infinitive คืออะไร ก็ได้เกริ่นให้ทราบแล้วว่า มันก็คือ คำกริยาเดิม ที่อยู่ในรูปปกติ ไม่ต้องเติมคำใดๆต่อท้ายทั้งสิ้น ถ้าใครเรียนหลักไวยากรณ์ มันก็คือกริยาช่องที่ 1 เดิมๆนั่นเอง  เช่น come, go, walk, run, swim เป็นต้น ซึ่ง Infinitive ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  • Infinitive with to
  • infiniive without to

1. Infinitive with to คืออะไร

ตอบให้เข้าใจง่ายคือ คำกริยามี to นำหน้านั่นเอง  เช่น to go, to know, to drive etc. สาเหตุที่ต้องมี to นำหน้าเพราะคำที่อยู่ข้างหน้าเป็นตัวบังคับว่าต้องใช้ to นำหน้านะ ไม่งั้นผิดหลักภาษา

I want know.
ไอ ว็อน โน
ผม อยาก รู้

ภาษาไทยถูกต้อง แต่ภาษาอังกฤษยังไม่ถูก ที่ถูกคือ I want to know.

I learn drive.
ไอ เลิน ไดรฝ
ฉัน เรียน ขับรถ

ดูแล้วมันน่าจะถูก แต่ที่ถูกคือ I learn to drive.

คำกริยาต่อไปนี้มักจะตามด้วย infinitive with to

agreeอะกรี๊เห็นด้วย
arrangeอเร๊นจจัดแจง
askอาสคเชิญ
beginบิกิ๊นเริ่ม
chooseชูสเลือก
continueคันทิ๊นิวทำต่อไป
decideดิไซ๊ดตัดสินใจ
failเฟลล้มเหลว
forgetเฟอะเก็ทลืม
hateเฮทเกลียด
helpเฮลพช่วย
hopeโฮพหวัง
learnเลินเรียน
likeไลคชอบ
loveลัฝรัก
manageแม๊นนิจจัดการ
needนีดต้องการ
offerอ๊อเฟอะเสนอ
planแพลนวางแผน
promiseพร๊อมิสสัญญา
refuseริฟิ๊วสปฏิเสธ
rememberริเม็มเบอะจดจำ
startสต๊าทเริ่ม
tryทรายพยายาม
wantว็อนต้องการ

ตัวอย่างประโยคกริยาตามด้วย infinitive with to

I tried to do it again.
ไอ ทรายดึ ทุ ดู อิท อะเก๊น
ฉัน พยายาม ที่จะ ทำ อีกครั้ง

I promise to go with you.
ไอ พร๊อมิส ทุ โก วิธ ยู
ฉัน สัญญา ที่จะ ไป กับ คุณ


Jo asked me to come to his party.
โจ อาสคทึ มี ทุ คัม ทุ ฮิส พ๊าทิ
โจ เชื้อเชิญ ผม ให้มา งาน ปาร์ตี้ ของเขา

It began to rain when I got home.
อิท บิแก๊น ทุ เรน เว็น ไอ ก็อท โฮม
ฝน เริ่ม ตก ตอนที่ ฉัน ไปถึง บ้าน

We hope to hear from you soon.
วี โฮพ ทุ เฮีย ฟรอม ยู ซูน
พวกเรา หวังว่า จะได้ยินข่าว จาก คุณ เร็วๆนี้

She planned to leave tomorrow.
ชี แพลนดึ ทุ ลีฝ ทุม๊อโร
หล่อน วางแผน ที่จะ ไป วันพรุ่งนี้

คำคุณศัพท์ที่มักตามด้วย Infinitive with to

นอกจากคำกริยาแล้ว ยังมีคำคุณศัพท์บางคำ ที่มีคำกริยา infinitive with to ตามหลัง เช่น

ableเอ๊เบิลสามารถ
anxiousแอ๊งเชิสกังวล
cleverเคล็ฝเวอะฉลาด
difficultดิ๊ฟฟิเคิลทยาก
disappointedดิสสะพ๊อยเท็ดผิดหวัง
eagerอี๊เกอะกระตือรือร้น
easyอี๊สิง่าย
foolishฟุ๊ลลิชโง่
gladแกลดดีใจ
happyแฮ็พพิมีความสุข
hardฮาดยาก
impossibleอิมพ๊อซซะเบิลเป็นไปไม่ได้
keenคีนกระตือรือร้น
likelyไล๊คลิน่าจะ
niceไนซดี
pleasedพลีสดึยินดี
possibleพ๊อซซะเบิลเป็นไปได้
proudพราวดึภูมิใจ
readyเร็ดดิพร้อม
rightไรทถูกต้อง
sadแซดเศร้า
sillyซิ๊ลลิงี่เง่า
surprisedเซอะไพร๊สทึแปลกใจ
unableอันเน๊เบิลไม่สามารถ
unhappyอันแฮ็พพิไม่มีความสุข
unlikelyอันไล๊คลิไม่น่าจะ
wrongรองผิด

ตัวอย่างประโยคคำคุณศัพท์ตามด้วย infinitive with to

It’s easy to speak English.
อิทส อี๊สิ ทุ สปีค อิ๊งลิช
มันง่ายที่จะพูดอังกฤษ

I’m glad to hear that.
ไอม แกลด ทุ เฮีย แด็ท
ฉันดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น

It’s very hard to win this game.
อิทส ฮาด ทุ วิน ดิส เกม
มันยากมากที่จะชนะเกมนี้

I’m ready to go.
ไอม เร็ดดิ ทุ โก
ฉันพร้อมจะไปแล้ว

She’s surprised to see me here.
ชีส เซอะไพร๊สทึ ทุ ซี มี เฮีย
หล่อนแปลกใจที่พบฉันที่นี่

It’s wrong to said like that.
อิทส รอง ทุ เซด ไลค แด็ท
มันผิดที่พูดเช่นนั้น

2. Infinitive without to คืออะไร

Infinitive without to ก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องมี to นำหน้า นั่นเอง เช่น come, go, run, play etc. สาเหตุที่ไม่ต้องมี to ก็เป็นเพราะคำที่อยู่ข้างหน้าอีกนั่นแหละเป็นตัวบังคับว่าห้ามเติม to ถ้าเติมเมื่อไหร่ ผิดหลักภาษาทันที ก็คือไม่มีใครเขาพูดเช่นนี้นั่นเอง เช่น

I can to swim.  ×
I can swim. 
ฉันว่ายน้ำเป็น

You should to go now. ×
You should go now. 
คุณควรจะไปเดี๋ยวนี้

I hear the bird to sing. ×
I hear the bird sing. 
ฉันได้ยินนกร้องเพลง

I had better to go now.  ×
I had better go now. 
ฉันควรจะไปเดี๋ยวนี้

คำกริยาต่อไปนี้มักจะตามด้วย infinitive without to

2.1 กริยาช่วย modal auxiliary verb

canแคนสามารถ
couldคุดสามารถ
mayเมอาจจะ
mightไมทอาจจะ
willวิลจะ
wouldวุดจะ
shallแชลจะ
shouldชุดควรจะ
mustมัสทต้อง
needนีดจำเป็น
dareแดกล้า
ought toออท ทูควรจะ
used toยูส ทูเคย

2.2 กริยาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส และกริยาอื่นๆบางตัว เช่น

hearเฮียได้ยิน
feelฟีลรู้สึก
watchว็อทดู
seeซีเห็น
letเล็ทปล่อย
helpเฮ็ลพช่วย
makeเมคทำ
let’sเล็ทสกันเถอะ
had betterแฮด เบ็ทเทอะควรจะ
would ratherวุด ร๊าเดอะอยาก
would soonerวุด ซู๊นเนอะอยาก

หลักการใช้ Infinitive with to กับ Infinitive without to โดยหลักๆก็มีแค่นี้นะครับ อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเล็กน้อย ก็ค่อยสังเกตุเอาแล้วกัน แต่หลักใหญ่ๆก็ได้กล่าวให้ได้ทราบกันแล้ว ณ ที่นี้

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 64

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....