Me too. กับ You too ใช้ต่างกันอย่างนี้

0
1980

Mee too. กับ You, too. ใช้ต่างกันอย่างไร มีวิธีสังเกตุง่ายๆให้ดูที่คำแปล

Mee too. แปลว่า ฉันด้วยเช่นกัน (คุณจะอะไรกับใคร ฉันก็จะอันนั้นด้วย)

You too. แปลว่า คุณด้วยเช่นกัน (คุณจะอะไรกับฉัน ฉันก็จะอันนั้นกับคุณ)

Mee too! vs You too!

me too you too

A: I love you. ผมรักคุณ
B: You too.  = I love you too.  ฉันก็รักคุณด้วยเช่นกัน

A: I like cats. ฉันชอบแมว
B: Me too. = I like cats too. ฉันก็ชอบแมวด้วยเช่นกัน

A: Nice to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณ
B: You too.  = Nice to meet you too. ยินดีที่ได้พบคุณด้วยเช่นกัน

A: I’m from China. ฉันมาจากจีน
B: Me too. = I’m from China too. ฉันก็มาจากจีนด้วยเช่นกัน

เบื้องต้นเทียบเคียงเอาประมาณนี้นะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 33

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....