ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน เขียนอักษรย่อ ง่ายๆเองดังนี้…

คิดว่าทุกคนสามารถท่องเดือนทั้ง 12 ได้กันนะครับ แต่รู้ไหมว่าตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษนั้น เขาเขียนอักษรย่อกันยังไง

บอกเคล็ดลับตรงนี้เลยก็ได้คับ การย่อเดือนนั้นทำง่ายๆ คือ เอาตัวอักษรสามตัวแรกของเดือนมาเขียนก็แค่นั้นเองครับ เห็นไหม…ง่ายนิดเดียว

ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ

ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ

ไม่ต้องพูดพล่ามทำเพลงให้เสียเวลา ไปดูการเขียนอักษรย่อของเดือนต่างๆกันได้เลย

January

เดือนมกราคม คือ January อ่านว่า แจ็นยุอะริ ตัวย่อเดือนนี้ คือ Jan.

February

เดือนกุมภาพันธ์ คือ February อ่านว่า เฟ๊บรุอะริ ตัวย่อเดือนนี้ คือ Feb.

March

เดือนมีนาคม คือ March อ่านว่า มาช ตัวย่อเดือนนี้ คือ Mar.

April

เดือนเมษายน คือ April อ่านว่า เอ๊เพริล ตัวย่อเดือนนี้ คือ Apr.

May

เดือนพฤษภาคม คือ May อ่านว่า เม ตัวย่อเดือนนี้ คือ May

June

เดือนมิถุนายน คือ June อ่านว่า จูน ตัวย่อเดือนนี้ คือ Jun.

July

เดือนกรกฎาคม คือ July อ่านว่า จุล๊าย ตัวย่อเดือนนี้ คือ Jul.

August

เดือนสิงหาคม คือ August อ่านว่า ออเกิ๊สท ตัวย่อเดือนนี้ คือ Aug.

September

เดือนกันยายน คือ September อ่านว่า เซ็พเท็มเบอะ ตัวย่อเดือนนี้ คือ Sep. / Sept.

October

เดือนตุลาคม คือ October อ่านว่า อ็อคโท๊เบอะ ตัวย่อเดือนนี้ คือ Oct.

November

เดือนพฤษจิกายน คือ November อ่านว่า โนเว็มเบอะ ตัวย่อเดือนนี้ คือ Nov.

December

เดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ คือ December อ่านว่า ดิเซ็มเบอะ ตัวย่อเดือนนี้ คือ Dec.

ตารางตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ

ที่

ภาษาอังกฤษ

ตัวย่อ

คำแปล

1

January

Jan.

เดือนมกราคม

2

February

Feb.

เดือนกุมภาพันธ์

3

March

Mar.

เดือนมีนาคม

4

April

Apr.

เดือนเมษายน

5

May

May

เดือนพฤษภาคม

6

June

Jun.

เดือนมิถุนายน

7

July

Jul.

เดือนกรกฎาคม

8

August

Aug.

เดือนสิงหาคม

9

September

Sep. / Sept.

เดือนกันยายน

10

October

Oct.

เดือนตุลาคม

11

November

Nov.

เดือนพฤศจิกายน

12

December

Dec.

เดือนธันวาคม

เห็นไหมครับ… การย่อเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือนนั้นง่ายๆเองใช่ไหมครับ มีเดือนเดียวที่ไม่ต้องย่อคือเดือน May และมีเดือนเดียวเช่นกันที่สามารถเขียนย่อได้สองแบบคือเดือน September…

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 17

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *