pretty แปลว่าอะไร มาดูคำแปลพร้อมตัวอย่างประโยคแซ่บๆจากอาจารย์ต๊อบดีกว่า

Pretty นอกจากจะเป็น adjective เช่น beautiful, pretty, hot, cold, nice, bad, good ที่เราเอาไว้ขยายบอกลักษณะของคำนามแล้ว แต่น้อง pretty ยังสามารถนำมาใช้นำหน้าคำ adjective (ใช้คล้ายๆคำว่า quite , rather, fairly, comparatively) คือวางนำหน้าคำลักษณะนามต่างๆ) แต่จะแปลว่า “ค่อนข้าง…..ทีเดียว” แต่อาจจะมีระดับน้อยกว่า very อย่าเพิ่งงงนะคะ
pretty ประโยค

การใช้ Pretty

“The weather is pretty hot today.”

วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนทีเดียว” คือไม่ถึงกับ very hot น่ะ

“That guy is pretty good looking.”

แบบ “อืมตานั่นก็หน้าตาดีพอสมควรนะ” คือไม่ได้แบบว่า มากมายอะไรแต่ก็ควรค่าแก่การแอบถ่ายเป็น snapshot เอาไว้ 55

น้อง pretty นี่เป็นได้เกือบทุกรูปแบบ

เป็น adjective ก็ หมายถึง น่ารัก จุ๋มจิ๋ม

เป็น adverb. ก็ หมายถึง ค่อนข้าง

เป็น verb ยังได้เลย แปลว่ามตกแต่งให้สวยงาม (adorn, bedeck, decorate , beautify)
Ex. She will be prettied up and ready to go in an hour.

แต่ขอร้องนะคะ สาวๆที่ไปปรากฏกายตามงาน motor show นี่อย่าไปเรียกว่า pretty  นะคะ เพราะถ้า pretty จะเอามาใช้เป็นคำนาม มันจะหมายถึง ของสวยๆงามๆ ถ้าจะเรียก ผญ สวยๆในงานก็ ใช้ models ไปเลย หรือ presenters

Written by AJ Top

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 11

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *