99 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน มีมากมายครบครัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน สำหรับติดประกาศหน้าห้องให้ทุกคนได้รู้ว่าแต่ละห้องนั้นมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร   เพื่อความสะดวกสำหรับประชาชนที่ไปติดต่อราชการ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักคำศัพท์ไปด้วยในตัว

ป้ายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

ที่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
1 School Director ผู้อำนวยการ
2 Deputy Director, Academic Affairs รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3 Deputy Director, Student Welfare รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
4 Deputy Director, General Administration รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
5 Deputy Director, Student Affairs รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
6 Deputy Director, General Administration And Finance รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
7 Deputy Director, Budgeting And Planning รองผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณและแผน
8 Deputy Director, Human Resources รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 Academic Department ฝ่ายวิชาการ
10 Student Welfare ฝ่ายปกครอง
11 General Administration Department ฝ่ายธุรการ
12 General Administration And Finance Department ฝ่ายธุรการและการเงิน
13 Budgeting And Planning Department ฝ่ายงบประมาณและแผน
14 Student Affairs Department ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 Human Resources Department ฝ่ายบริหารงานบุคคล
16 Kindergarten Section/Early Years แผนกปฐมวัย
17 Primary Section แผนกประถมศึกษา
18 Secondary Section แผนกมัธยมศึกษา
19 Thai Languages Department กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 Foreign Languages Department กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 Science Department กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรื
22 Mathematics Department กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 Health and Physical Education Department กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
24 Arts Department กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 Social studies, Religion and Culture Department กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26 Career and Technology Department กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 Kindergarten 1 อนุบาล 1
28 Kindergarten 2 อนุบาล 2
29 Prathomsuksa 1 (P 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
30 Prathomsuksa 2 (P 2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
31 Prathomsuksa 3 (P 3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
32 Prathomsuksa 4 (P 4) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
33 Prathomsuksa 5 (P 5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
34 Prathomsuksa 6 (P 6) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
35 Mathayomsuksa 1 (M 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
36 Mathayomsuksa 2 (M 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
37 Mathayomsuksa 3 (M 3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
38 Mathayomsuksa 4 (M 4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
39 Mathayomsuksa 5 (M 5) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
40 Mathayomsuksa 6 (M 6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
41 Arts Room ห้องศิลปะ
42 Meeting Room ห้องประชุม
43 Music Room ห้องดนตรี
44 Offices สำนักงาน
45 Library ห้องสมุด
46 Classroom ห้องเรียน
47 Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์
48 Science Lab ห้องปฏิบัติการ
49 First Aid Room ห้องพยาบาล
50 Resorce Center ห้องแหล่งเรียนรู้
51 Audio And Visual Aids Room ห้องโสตทัศนูปกรณ์
52 Counselling Office ห้องแนะแนว
53 Workshop โรงฝึกงาน (ช่าง)
54 Agricultural Plots สวยเกษตร
55 Gymnasium โรงพลศึกษา
56 Cafeteria/ Canteen โรงอาหาร
57 Playground สนามเด็กเล่น
58 Swimming Pool สระว่ายน้ำ
59 Basketball Court สนามบาสเกตบอล
60 Football Field สนามฟุตบอล
61 Volleyball Court สนามวอลเลย์บอล
62 Toilets ห้องน้ำ
63 Ladies/ Women/ Female ผู้หญิง
64 Gentlemen/ Men/ Male ผู้ชาย
65 Sciene Room ห้องวิทยาศาสตร์
66 Staff Room ห้องพักครู
67 Hall หอประชุม
68 Grand Hall หอประชุมใหญ่
69 Auditorium หอประชุมใหญ่ (ลักษณะเดียวกับโรงหนัง)
70 School Zone เขตโรงเรียน
71 Drop-Off And Pick-Up Point สถานที่จอดรถรับส่งนักเรียน
72 Entrance ทางเข้า
73 Exit ทางออก
74 Bike Lane ช่องจักรยาน
75 Parking Lot ที่จอดรถ
76 Keep Left เดินชิดซ้าย
77 Keep Right เดินชิดขวา
78 Keep Clean โปรดรักษาความสะอาด
79 Keep off the Grass ห้ามเดินลัดสนาม
80 Keep Quiet กรุณาอย่าส่งเสียงดัง
81 Do Not Litter ห้ามทิ้งขยะ
82 No Entry ห้ามเข้า/ห้ามผ่าน
83 No Left Turn ห้ามเลี้ยวซ้าย
84 No Right Turn ห้ามเลี้ยวขวา
85 No Parking ห้ามจอด
86 No Double Parking ห้ามจอดซ้อนคัน
87 No U-Turn ห้ามกลับรถ
88 No Bikes ห้ามใช้จักรยาน
89 Food And Drinks are not Allowed ห้ามนำอาหารเข้ามา
90 Pets are not Allowed ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
91 No Smoking ห้ามสูบบุหรี่
92 No Taking Pictures Please ห้ามถ่ายรูป
93 The Use of Mobile Phones are not Allowed ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
94 Please Turn Off Your Mobile Phones กรุณาปิดมือถือ
95 No Cheating ห้ามลอกข้อสอบ
96 Picking Flowers are not Allowed ห้ามเด็ดดอกไม้
97 Feeding Animals are Allowed ห้ามให้อาหารสัตว์
98 Do Not Didturb ห้ามรบกวน
99 Meeting in Progress กำลังประชุม

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 64

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *