เนื้อเพลง Shape of you พร้อมคำอ่านไทยเป๊ะเวอร์ ไว้ฝึกร้องแข่งขัน

เนื้อเพลง shape of you พร้อมคำอ่านต่อไปนี้เป็นการเขียนคำอ่านแบบเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เอาไว้ฝึกร้องให้ได้คล้ายๆกับเสียงร้องต้นตำรับนั่นเอง

เนื้อเพลง Shape of you

Artist: Ed Sheeran Released‎: ‎6 January 2017

The club isn’t the best place to find a lover
เดอะ คลับ บิสเซิน เดอะ เบ็ส เพลส ทุ ฟาย ดะ เลิฝเวอะ
So the bar is where I go
โซ เดอะ บา ริส แว ราย โก
Me and my friends at the table doing shots
มี เยิน มาย เฟรน แซด เดอะ เท๊เบิล ดูวิง ช็อทส
Drinking fast and then we talk slow
ดริ๊งคิง ฟาส เซิน เด็น วี ทอค สโล
Come over and start up a conversation with just me
คัม โม๊เวอะ เริน สต๊าท ดัพ พะ ค็อนเวอะเซ๊เชิน วิธ จัส มี
And trust me I’ll give it a chance now
เยิน ทรัส มี อัล กิฝ วิท ดะ ช๊านซ นาว
Take my hand, stop, put Van the Man on the jukebox
เทค มาย แฮน สต็อพ พุท แวน เดอะ แมน นอน เดอะ จุ๊คบ็อค
And then we start to dance, and now I’m singing like
เซิน เด็น วี สต๊าท ทุ แดน แซน นาว วาม ซิ๊งงิง ไลค

Girl, you know I want your love
เกิล ยู โน วาย ว็อน ชัว เลิฝ
Your love was handmade for somebody like me
ยัว เลิฝ เวิส แฮนเมด ฟอ ซัมบ๊าดิ ไลค มี
Come on now, follow my lead
ค้มมอน นาว ฟอลโล มาย หลีด
I may be crazy, don’t mind me
อาย เม บี เคร๊ซิ ด๊น ไมด มี
Say, boy, let’s not talk too much
เซ บอย เล็ทซ น็อท ทอค ทู มัช
Grab on my waist and put that body on me
แกรบ บอน มาย เวส เซิน พุท แด็ท บ๊อดิ ยอน มี
Come on now, follow my lead
ค้มมอน นาว ฟอลโล มาย หลีด
Come, come on now, follow my lead
คัมค้มมอน นาว ฟอลโล มาย หลีด

I’m in love with the shape of you
อามิน เลิฝ วิธ เดอะ เชพ พอฟ ยู
We push and pull like a magnet do
วี พุช เชิน พุล ไล คะ แมกเนท ดู
Although my heart is falling too
ออลโด มาย ฮาท ดิส ฟอลลิง ทู
I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
And last night you were in my room
เอิน ลาส ไนท ยู เวอะ อิน มาย รูม
And now my bedsheets smell like you
เอิน นาว มาย เบดชีทส เสม็ล ไลค ยู
Every day discovering something brand new
เอ็ฝริ เด ดิสกัฝเวอะริง ซัมติง แบรน นู
I’m in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
โอ วาย โอ วาย โอ วาย โอ วาย

I’m in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
โอ วาย โอ วาย โอ วาย โอ วาย

I’m in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
โอ วาย โอ วาย โอ วาย โอ วาย

I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
Every day discovering something brand new
เอ็ฝริ เด ดิสกัฝเวอะริง ซัมติง แบรน นู
I’m in love with the shape of you
อามิน เลิฝ วิธ เดอะ เชพ พอฟ ยู

One week in we let the story begin
วัน วีค คิต วี เล็ท เดอะ สต๊อริ บิกิน
We’re going out on our first date
เวีย โกวิน เน๊า ออน เอา เฟิส เดท
You and me are thrifty, so go all you can eat
ยู เวิน มี อา ทริฟติ โซ โก วอล ยู เคิน นีท
Fill up your bag and I fill up a plate
ฟิลลัพ ยัว แบก แกน นาย ฟิลลัพ พะ เพลท
We talk for hours and hours about the sweet and the sour
วี ทอค ฟอ เอ๊าเวอะ เซิน เนาเวอะ ซะเบ๊า เดอะ สวีทเอิน เดอะ เซ๊าเวอะ
And how your family is doing okay
เริน ฮาว ยัว แฟ๊มลิ ยิส ดูวิน โนเค
Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat
ลีฝ แวน เก็ท ดิน นะ แท็กซิ เด็น คิส ซิน เดอะ แบ็คซีท
Tell the driver make the radio play, and I’m singing like
เท็ล เดอะ ไดรเวอะ เมค เดอะ เร๊ดิโย เพล แอน ดาม ซิงกิน ไลค

Girl, you know I want your love
เกิล ยู โน วาย ว็อน ชัว เลิฝ
Your love was handmade for somebody like me
ยัว เลิฝ เวิส แฮนเมด ฟอ ซัมบ๊าดิ ไลค มี
Come on now, follow my lead
ค้มมอน นาว ฟอลโล มาย หลีด
I may be crazy, don’t mind me
อาย เม บี เคร๊ซิ ด๊น ไมด มี
Say, boy, let’s not talk too much
เซ บอย เล็ทซ น็อท ทอค ทู มัช
Grab on my waist and put that body on me
แกรบ บอน มาย เวส เซิน พุท แด็ท บ๊อดิ ยอน มี
Come on now, follow my lead
ค้มมอน นาว ฟอลโล มาย หลีด
Come, come on now, follow my lead
คัมค้มมอน นาว ฟอลโล มาย หลีด

I’m in love with the shape of you
อามิน เลิฝ วิธ เดอะ เชพ พอฟ ยู
We push and pull like a magnet do
วี พุช เชิน พุล ไล คะ แมกเนท ดู
Although my heart is falling too
ออลโด มาย ฮาท ดิส ฟอลลิง ทู
I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
And last night you were in my room
เอิน ลาส ไนท ยู เวอะ อิน มาย รูม
And now my bedsheets smell like you
เอิน นาว มาย เบดชีทส เสม็ล ไลค ยู
Every day discovering something brand new
เอ็ฝริ เด ดิสกัฝเวอะริง ซัมติง แบรน นู
I’m in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
โอ วาย โอ วาย โอ วาย โอ วาย

I’m in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
โอ วาย โอ วาย โอ วาย โอ วาย

I’m in love with your body
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
โอ วาย โอ วาย โอ วาย โอ วาย

I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
Every day discovering something brand new
เอ็ฝริ เด ดิสกัฝเวอะริง ซัมติง แบรน นู
I’m in love with the shape of you
อามิน เลิฝ วิธ เดอะ เชพ พอฟ ยู

Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน

I’m in love with the shape of you
อามิน เลิฝ วิธ เดอะ เชพ พอฟ ยู
We push and pull like a magnet do
วี พุช เชิน พุล ไล คะ แมกเนท ดู
Although my heart is falling too
ออลโด มาย ฮาท ดิส ฟอลลิง ทู
I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ
Last night you were in my room
ลาส ไนท ยู เวอะ อิน มาย รูม
And now my bedsheets smell like you
เอิน นาว มาย เบดชีทส เสม็ล ไลค ยู
Every day discovering something brand new
เอ็ฝริ เด ดิสกัฝเวอะริง ซัมติง แบรน นู
I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ


Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ

Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ

Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
Come on, be my baby, come on
คัมมอน บี มาย เบ๊บิ คัมมอน
I’m in love with your body
อามิน เลิฝ วิธ ยัว บ๊อดิ


Every day discovering something brand new
เอ็ฝริ เด ดิสกัฝเวอะริง ซัมติง แบรน นู
I’m in love with the shape of you
อามิน เลิฝ วิธ เดอะ เชพ พอฟ ยู

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 71

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *