เนื้อเพลง Closer พร้อมคำอ่านไทยเป๊ะเวอร์ ไว้ฝึกร้องแข่งขัน

เนื้อเพลง Closer พร้อมคำอ่านต่อไปนี้เป็นการเขียนคำอ่านแบบเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เอาไว้ฝึกร้องให้ได้คล้ายๆกับเสียงร้องต้นตำรับนั่นเอง

เนื้อเพลง Closer

Artist: The Chainsmokers Released‎: July 29, 2016

Hey, I was doing just fine before I met you
เฮ้ ไอ เวิส ดู๊วิง จัส ไฟน บิฟอ อาย เม็ท ชู
I drink too much and that’s an issue but I’m okay
ไอ ดริง ทู มัช แชน แด็ท เซิน นิชู บัท ดาม โมเค
Hey, tell your friends it was nice to meet them
เฮ้ เท็ล ยัว เฟรน ซิท เวิส ไนซ ทุ มีท เด็ม
But I hope I never see them again
บัท ดาย โอพ พาย เน๊เวอะ ซี เด็ม เมอะเก๊น

I know it breaks your heart
ไอ โน อิท เบรค ซัว ฮาท
Moved to the city in a broke down car and
มูฝ ทุ เดอะ ซิททิ ยิน นะ โบรค ดาว คา แรน
Four years, no calls
ฟอ เยียส โน คอลส์
Now you’re looking pretty in a hotel bar and
นาว ยัว ลุ๊คคิง พริททิ ยิน นะ โฮเท็ล บา แรน
No, I can’t stop
โนะ อะ อา อะ อาย แค๊น สต็อพ
No, I can’t stop
โนวะ อะ อา อะ อาย แค๊น สต็อพ

So baby pull me closer in the backseat of your Rover
โซ เบ๊ะบิ พุล มี โคลสเซอะ อิน เดอะ แบ็คซีท ดอฟ ยัว โรเวอะ
That I know you can’t afford
แด็ท ดาย โน ยู แค๊น ดะฟอด
Bite that tattoo on your shoulder
ไบท แด็ท แท็ททู วอน ยัว โชลเดอะ
Pull the sheets right off the corner
พุล เดอะ ชีทส ไร ดอฟ เดอะ คอเนอะ
Of the mattress that you stole
ออฟ เดอะ แม็ทเทร็ส แด็ท ยู สโตล
From your roommate back in Boulder
ฟรอม ยัว รูมเมท แบ็ค คิน โบลเดอ
We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ

We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ
We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ

You look as good as the day I met you
ยู ลุค แกส กูด แดส เดอะ เด เม็ท ชู
I forget just why I left you, I was insane
ไอ ฟอเก็ท จัส วาย อาย เล็ฟ จู ไอ เวิส อินเซน
Stay and play that Blink-182 song
สเต แอน เพล แด็ท บลิง วัน เอทดิ ทู ซ็อง
That we beat to death in Tucson, okay
แด็ท วี บีท ทุ เดท ดิน ทุซอน โอเค

I know it breaks your heart
ไอ โน อิท เบรค ซัว ฮาท
Moved to the city in a broke down car and
มูฝ ทุ เดอะ ซิททิ ยิน นะ โบรค ดาว คา แอน
Four years, no calls
ฟอ เยียส โน คอลส์
Now I’m looking pretty in a hotel bar
นาว อัม ลุ๊คคิง พริททิ ยิน นะ โฮเท็ล บา
And, I can’t stop
แอน อา อะ อา อะ อาย แค๊น สต็อพ
No, I can’t stop
โน อา อะ อา อะ อาย แค๊น สต็อพ

So baby pull me closer in the backseat of your Rover
โซ เบ๊ะบิ พุล มี โคลสเซอะ อิน เดอะ แบ็คซีท ดอฟ ยัว โรเวอะ
That I know you can’t afford
แด็ท ดาย โน ยู แค๊น ดะฟอด
Bite that tattoo on your shoulder
ไบท แด็ท แท็ททู ออน ยัว โชลเดอะ
Pull the sheets right off the corner
พุล เดอะ ชีทส ไร ดอฟ เดอะ คอเนอะ
Of the mattress that you stole
ออฟ เดอะ แม็ทเทร็ส แด็ท ยู สโตล
From your roommate back in Boulder
ฟรอม ยัว รูมเมท แบ็ค คิน โบลเดอ
We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ

We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ
We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ

So baby pull me closer in the backseat of your Rover
โซ เบ๊ะบิ พุล มี โคลสเซอะ อิน เดอะ แบ็คซีท ดอฟ ยัว โรเวอะ
That I know you can’t afford
แด็ท ดาย โน ยู แค๊น ดะฟอด
Bite that tattoo on your shoulder
ไบท แด็ท แท็ททู วอน ยัว โชลเดอะ
Pull the sheets right off the corner
พุล เดอะ ชีทส ไร ดอฟ เดอะ คอเนอะ
Of the mattress that you stole
ออฟ เดอะ แม็ทเทร็ส แด็ท ยู สโตล
From your roommate back in Boulder
ฟรอม ยัว รูมเมท แบ็ค คิน โบลเดอ

We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ
We ain’t ever getting older (we ain’t ever getting older)
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ
We ain’t ever getting older (we ain’t ever getting older)
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ
We ain’t ever getting older (we ain’t ever getting older)
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ
We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ

We ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ
No, we ain’t ever getting older
วี เอ๊น เนเวอะ เกะอิน โนลเดอ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 24

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *