เปลี่ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์โดยการเติม s

2
760

การเปลี่ยนรูปจากเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์เวอร์ชั่นนี้ง่ายมากๆครับ โดยการเติม S ต่อท้ายคำนามได้เลย เช่น

1. คำนามที่เป็นคน

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
boy เด็กชาย boys เด็กชายหลายคน
father พ่อ fathers พ่อหลายคน
girl เด็กหญิง girls เด็กหญิงหลายคน
student นักเรียน students นักเรียนหลายคน
teacher ครู teachers ครูหลายคน

2. คำนามที่เป็นสัตว์

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
cat แมว cats แมวหลายตัว
bear หมี bears หมีหลายตัว
bird นก birds นกหลายตัว
tiger เสือ tigers เสือหลายตัว
dog หมา dogs หมาหลายตัว

3. คำนามที่เป็นสิ่งของ

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
pen ปากกา pens ปากกาหลายด้าม
car รถยนต์ cars รถยนต์หลายคัน
bike รถจักรยาน bikes จักรยานหลายคัน
flag ธง flags ธงหลายผืน
fan พัดลม fans พัดลมหลายเครื่อง

4. คำนามที่เป็นสถานที่

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
school โรงเรียน schools โรงเรียนหลายแห่ง
bank ธนาคาร banks ธนาคารหลายแห่ง
office สำนักงาน offices สำนักงานหลายแห่ง
market ตลาด markets ตลาดหลายแห่ง
hospital โรงพยาบาล hospitals โรงพยาบาลหลายแห่ง

ขอให้เข้าใจในเบื้องต้นว่า คำนามพหูพจน์ คือคำนามที่เติม s

  กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ