เปลี่ยนนามเอกพจน์ พหูพจน์ นามลงท้ายด้วย ch-sh-s-x-z

นามเอกพจน์ พหูพจน์ ต่อไปนี้ต้องจดจำหลักการนิดนึงนะครับ เพราะว่าการเปลี่ยนรูปจากเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ต่อไปนี้ เป็นการเติม es ต่อท้ายคำนาม ครับ

นามลงท้ายด้วย ch sh s x z

เปลี่ยนเอกพจน์ เป็นพหูพจน์กับนามลงท้ายด้วย ch-sh-s-x-z

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีกฏกติกาว่า คำนามที่ลงท้ายด้วย ch, sh, z, x, s ให้เติม es นะครับ

**ข้อควรจำ

คำที่ลงท้ายด้วย ch และ sh ให้อ่านออกเสียง เช็ส ต่อท้าย

คำที่ลงท้ายด้วย z, x, s ให้ออกเสียง เซ็ส ต่อท้าย

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
watch นาฬิกาข้อมือ watches นาฬิกาข้อมือหลายเรือน
match ไฟแช็ค matches ไฟแช็คหลายอัน
dish จาน dishes จานหลายใบ
bus รถบัส buses รถบัสหลายคัน
buzz เสียงหึ่งๆ buzzes เสียงหึ่งๆ หลายเสียง
box กล่อง boxes กล่องหลายใบ

ข้อพึงระวังคำลงท้ายด้วย ch ต่อไปนี้

คำลงท้ายด้วย ch ต่อไปนี้ไม่ได้ออกเสียง ช แต่ออกเสียง ค ด้งนั้นให้เติม s เช่น

  • monarch > monarchs
  • stomach > stomachs

Monarch อ่านว่า ม็อนเนิค แปลว่า ราชา หรือราชินี

stomach อ่านว่า สตั๊มเมิค แปลว่า ท้อง

**ข้อควรจำอีกข้อ

คำที่ลงท้ายด้วย se, ce, ze ให้ออกเสียงท้ายคำว่า เซ็ส ด้วยนะครับ

house = houses เฮาเซ็ส บ้าน

horses = horses ฮอเซ็ส ม้า

size = sizes ไซเซ็ส ขนาด

face = faces เฟสเซ็ส หน้า

ตัวอย่างการนำไปใช้

A dish is very dirty.

อะ ดิช อิส เว๊ริ เด๊อทิ

จาน ใบหนึ่ง สกปรก มาก

Ten dishes are on the table.

เท็น ดิ๊ชเช็ส อา ออน เดอะ เท๊เบิล

จาน สิบใบ วางอยู่ บน โต๊ะ

กลับหน้าหลัก  : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 224

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *