เปลี่ยนนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ นามลงท้ายด้วย y

1
875

คำนามที่ลงท้ายด้วย y แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. ถ้าหน้า y เป็นสระ ( a, e, i, o, u) ให้เติม s ได้เลย

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
day วัน days หลายวัน
toy ของเล่น toys ของเล่นหลายชิ้น
key ลูกกุญแจ keys ลูกกุญแจหลายดอก
monkey ลิง monkeys ลิงหลายตัว

 

2. ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะ (นอกเหนือจาก a, e, i o, u ) ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
baby ทารก babies ทารกหลายคน
city เมือง cities หลายเมือง
country ประเทศ countries หลายประเทศ
fly แมลงวัน flies แมลงวันหลายตัว
lady สุภาพสตรี ladies สุภาพสตรีหลายคน

 

คำแบบนี้มีเยอะนะครับ แต่ก็ใช้หลักการนี้เป๊ะเลย ไม่เปลี่ยนแปลง

**ตัวอย่างประโยค **

Two monkeys are playing.

ทู มังคีส อา พเลยิง

ลิงสองตัว กำลังเล่น

This city is very clean.

ดิส ซิททิ อิส เวริ คลีน

เมืองนี้ สะอาด มาก


กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ